ราคา แก้ไข
ธีม: แก้ไข


Applicable for Cash Voucher / Discount Code
1 of 94

รหัสแพ็คเกจ : PK01983CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:
 • บัตรผ่านประตูเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (สามารถเข้าชม The Jaguar Trail, The Savanna Safari และ  Predator Prowl)
ช่วงเวลาทำการจอง: 03 Oct 2011 to 31 Dec 2016
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 03 Oct 2011 to 31 Dec 2016
from
THB50076
ต่อคน

จอง

2 of 94

รหัสแพ็คเกจ : PK0498204CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:
 • บัตรผ่านประตูเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Art in Paradise เชียงใหม่
ช่วงเวลาทำการจอง: 15 Sep 2014 to 31 Dec 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 15 Sep 2014 to 31 Dec 2017
from
THB18000
ต่อคน

จอง

3 of 94

รหัสแพ็คเกจ : PK0498209CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:
 • บัตรผ่านประตูเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Art in Paradise เชียงใหม่
ช่วงเวลาทำการจอง: 15 Sep 2014 to 31 Dec 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 15 Sep 2014 to 31 Dec 2017
from
THB35000
ต่อคน

จอง

4 of 94

รหัสแพ็คเกจ : PK01105CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เดินทางอย่างน้อย
2 ท่าน
แพ็คเกจนี้รวม:

 • ทัวร์ดอยสุเทพครึ่งวัน แบบไม่มีอาหารกลางวัน (เดินทางพร้อมลูกทัวร์ท่านอื่นๆ)
 • มีไกด์ภาษาอังกฤษคอยบริการ

ช่วงเวลาทำการจอง: 27 Sep 2010 to 31 Oct 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 27 Sep 2010 to 31 Oct 2017
from
THB70000
ต่อคน

จอง

5 of 94

รหัสแพ็คเกจ : PK01108CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เดินทางอย่างน้อย
2 ท่าน
แพ็คเกจนี้รวม:

 • ขันโตกดินเนอร์  (มีบริการรถรับ-ส่งทั้งไปและกลับแบบใช้รถร่วมกับลูกทัวร์ท่านอื่น)
 • มีไกด์ภาษาอังกฤษคอยบริการ

ช่วงเวลาทำการจอง: 27 Sep 2010 to 31 Oct 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 27 Sep 2010 to 31 Oct 2017
from
THB40950
ต่อคน

จอง

6 of 94

รหัสแพ็คเกจ : PK0507426CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:

 • ขันโตกดินเนอร์ที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
 • น้ำสมุนไพรเติมได้ไม่อั้น (น้ำอัญชันมะนาว, น้ำตะไคร้, น้ำเปล่า)  
 • ไม่มีบริการรถรับ-ส่ง

ช่วงเวลาทำการจอง: 09 May 2016 to 31 Oct 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 09 May 2016 to 31 Oct 2017
from
THB53680
ต่อคน

จอง

7 of 94

รหัสแพ็คเกจ : PK00634CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:

 • บริการรถตู้ส่วนตัวรับ-ส่ง ทั้งไปและกลับ (สนามบินเชียงใหม่ - โรงแรมในเมืองเชียงใหม่ - สนามบินเชียงใหม่)


หมายเหตุ: บริการรถรับ-ส่งนี้เป็นบริการสำหรับโรงแรมในเมืองเชียงใหม่เท่านั้น สามารถแจ้งให้รถไปรับที่สถานีขนส่งและสถานีรถไฟได้ 

ช่วงเวลาทำการจอง: 24 Jun 2010 to 31 Oct 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 24 Jun 2010 to 31 Oct 2017
from
THB1,09800
Per Car

จอง

8 of 94

รหัสแพ็คเกจ : PK01075CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:

 • บริการรถรับ-ส่งแบบเที่ยวเดียว โดยรถตู้ส่วนตัว พร้อมคนขับ จากสนามบินเชียงใหม่ ไปโรงแรมในเมืองเชียงใหม่เท่านั้น
 • ค่าน้ำมันรถ


หมายเหตุ: บริการรถรับ-ส่งนี้เป็นบริการสำหรับโรงแรมในเมืองเชียงใหม่เท่านั้น สามารถแจ้งให้รถไปรับที่สถานีขนส่งและสถานีรถไฟได้ 

ช่วงเวลาทำการจอง: 27 Sep 2010 to 31 Oct 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 27 Sep 2010 to 31 Oct 2017
from
THB54900
Per Car

จอง

9 of 94

รหัสแพ็คเกจ : PK01109CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เดินทางอย่างน้อย
2 ท่าน
แพ็คเกจนี้รวม:

 • ทัวร์เต็มวัน ขี่ช้าง+ล่องแพไม้ไผ่ (เดินทางพร้อมลูกทัวร์ท่านอื่นๆ)
 • อาหารกลางวัน
 • มีไกด์ภาษาอังกฤษคอยบริการ

ช่วงเวลาทำการจอง: 27 Sep 2010 to 31 Oct 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 27 Sep 2010 to 31 Oct 2017
from
THB1,40000
ต่อคน

จอง

10 of 94

รหัสแพ็คเกจ : PK0502109CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:

 • บัตรผ่านประตู เดย์ซาฟารี (เฉพาะคนไทย)
 • เส้นทางศึกษาธรรมชาติจากัวร์เทรล (เดินสำรวจ)
 • ซาวาน่าซาฟารี& พรีเดเตอร์ โพรล์โซน (นั่งรถรางนำเที่ยว)
 • โชว์น้ำพุดนตรี

ช่วงเวลาทำการจอง: 29 Apr 2015 to 31 Dec 2016
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 29 Apr 2015 to 31 Dec 2016
from
THB18300
ต่อคน

จอง

11 of 94

รหัสแพ็คเกจ : PK01949CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:
 • บัตรผ่านประตู Aquarium รวมค่าเข้าชมสวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และรถ Aquarium shuttle bus ทั้งไป-กลับ (รถจากสวนสัตว์ไปอควาเรียม)
ช่วงเวลาทำการจอง: 22 Sep 2011 to 31 Dec 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 22 Sep 2011 to 31 Dec 2017
from
THB25620
ต่อคน

จอง

12 of 94

รหัสแพ็คเกจ : PK01982CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:
 • บัตรผ่านประตูเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (สามารถเข้าชม The Jaguar Trail, The Savanna Safari และ  Predator Prowl)
ช่วงเวลาทำการจอง: 03 Oct 2011 to 31 Dec 2016
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 03 Oct 2011 to 31 Dec 2016
from
THB26290
ต่อคน

จอง

13 of 94

รหัสแพ็คเกจ : PK01112CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เดินทางอย่างน้อย
2 ท่าน
แพ็คเกจนี้รวม:

 • ทัวร์อุตสาหกรรมในครัวเรือนแบบครึ่งวัน  ไม่มีอาหารกลางวัน (เดินทางพร้อมลูกทัวร์ท่านอื่นๆ)
 • มีไกด์ภาษาอังกฤษคอยบริการ 

ช่วงเวลาทำการจอง: 27 Sep 2010 to 31 Oct 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 27 Sep 2010 to 31 Oct 2017
from
THB28000
ต่อคน

จอง

14 of 94

รหัสแพ็คเกจ : PK01950CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:
 • Aquarium Ticket only included with Zoo and Aquarium entrance fee and round trip for Aquarium shuttle bus (from Zoo to Aquarium).
ช่วงเวลาทำการจอง: 22 Sep 2011 to 31 Dec 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 22 Sep 2011 to 31 Dec 2017
from
THB42700
ต่อคน

จอง

15 of 94

รหัสแพ็คเกจ : PK02356CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เดินทางอย่างน้อย
2 ท่าน
แพ็คเกจนี้รวม:

 • บริการรถรับ-ส่ง ทั้งไปและกลับ แบบใช้รถร่วมกับผู้โดยสารท่านอื่น (ท่าอากาศยานเชียงใหม่ –โรงแรมในเมืองเชียงใหม่ - ท่าอากาศยานเชียงใหม่)


สำคัญ: บริการรถรับ-ส่งนี้ เป็นบริการสำหรับโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่เท่านั้น และท่านสามารถเลือกให้รถไปยังสถานีรถบัสและสถานีรถไฟได้ด้วย

ช่วงเวลาทำการจอง: 25 Jan 2012 to 31 Oct 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 25 Jan 2012 to 31 Oct 2017
from
THB48800
ต่อคน

จอง

16 of 94

รหัสแพ็คเกจ : PK0502108CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:

 • บัตรผ่านประตู เดย์ซาฟารี
 • เส้นทางศึกษาธรรมชาติจากัวร์เทรล (เดินสำรวจ)
 • ซาวาน่าซาฟารี & พรีเดเตอร์ โพรล์โซน (นั่งรถรางนำเที่ยว)
 • โชว์น้ำพุดนตรี

ช่วงเวลาทำการจอง: 29 Apr 2015 to 31 Dec 2016
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 29 Apr 2015 to 31 Dec 2016
from
THB50000
ต่อคน

จอง

17 of 94

รหัสแพ็คเกจ : PK01076CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:

 • บริการรถรับ-ส่งแบบเที่ยวเดียว พร้อมคนขับจากโรงแรมในเมืองเชียงใหม่ ไปยังสนามบินเชียงใหม่
 • ค่าน้ำมันรถ 

หมายเหตุ: บริการรถรับ-ส่งนี้เป็นบริการสำหรับโรงแรมในเมืองเชียงใหม่เท่านั้น สามารถแจ้งให้รถไปรับที่สถานีขนส่งและสถานีรถไฟแทนได้ 

ช่วงเวลาทำการจอง: 27 Sep 2010 to 31 Oct 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 27 Sep 2010 to 31 Oct 2017
from
THB54900
Per Car

จอง

18 of 94

รหัสแพ็คเกจ : PK01107CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เดินทางอย่างน้อย
2 ท่าน
แพ็คเกจนี้รวม:

 • ทัวร์ชมเมือง-เที่ยววัด แบบครึ่งวัน ไม่มีอาหารกลางวัน (เดินทางพร้อมลูกทัวร์ท่านอื่นๆ)
 • มีไกด์ภาษาอังกฤษคอยบริการ

ช่วงเวลาทำการจอง: 27 Sep 2010 to 31 Oct 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 27 Sep 2010 to 31 Oct 2017
from
THB84000
ต่อคน

จอง

19 of 94

รหัสแพ็คเกจ : PK01110CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เดินทางอย่างน้อย
2 ท่าน
แพ็คเกจนี้รวม:

 • คอร์สเรียนทำอาหารไทยแบบครึ่งวัน (เดินทางพร้อมลูกทัวร์ท่านอื่นๆ)
 • อาหารกลางวัน (ทัวร์ภาคเช้า) หรือ อาหารค่ำ (ทัวร์ภาคบ่าย)
 • มีไกด์ภาษาอังกฤษคอยบริการ

ช่วงเวลาทำการจอง: 27 Sep 2010 to 31 Oct 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 27 Sep 2010 to 31 Oct 2017
from
THB1,05000
ต่อคน

จอง

20 of 94

รหัสแพ็คเกจ : PK0498418CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เดินทางอย่างน้อย
2 ท่าน
แพ็คเกจนี้รวม:
 • เที่ยวป่าสันป่าตองแบบเต็มวัน (ต. แม่วิน) พร้อมอาหารกลางวัน
 • มีไกด์ภาษาอังกฤษอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ช่วงเวลาทำการจอง: 24 Jun 2014 to 31 Oct 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 24 Jun 2014 to 31 Oct 2017
from
THB1,09800
ต่อคน

จอง

© Copyright2014 AT Reservation Network Pte Ltd. All rights reserved.
Close