brc
ราคา แก้ไข
ธีม: แก้ไข


Applicable for Cash Voucher / Discount Code
1 of 100

รหัสแพ็คเกจ : PK01949CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:
 • บัตรผ่านประตู Aquarium รวมค่าเข้าชมสวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และรถ Aquarium shuttle bus ทั้งไป-กลับ (รถจากสวนสัตว์ไปอควาเรียม)
ช่วงเวลาทำการจอง: 22 Sep 2011 to 31 Dec 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 22 Sep 2011 to 31 Dec 2017
from
THB25000
ต่อคน

จอง

2 of 100

รหัสแพ็คเกจ : PK01983CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:
 • บัตรผ่านประตูเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (สามารถเข้าชม The Jaguar Trail, The Savanna Safari และ  Predator Prowl)
ช่วงเวลาทำการจอง: 03 Oct 2011 to 31 Dec 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 03 Oct 2011 to 31 Dec 2017
from
THB50076
ต่อคน

จอง

3 of 100

รหัสแพ็คเกจ : PK0509572CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เดินทางอย่างน้อย
7 ท่าน
แพ็คเกจนี้รวม:

 • ทัวร์ครึ่งวันเชียงใหม่มายด์แอนด์โซล (เดินทางพร้อมคณะทัวร์)
 • รถรับ-ส่งทั้งไปและกลับโรงแรม
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ

ช่วงเวลาทำการจอง: 05 Oct 2016 to 31 Oct 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 05 Oct 2016 to 31 Oct 2017
from
THB1,29000
ต่อคน

จอง

4 of 100

รหัสแพ็คเกจ : PK0509575CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เดินทางอย่างน้อย
7 ท่าน
แพ็คเกจนี้รวม:

 • ทัวร์ครึ่งวันในเมืองเชียงใหม่ ชิมของอร่อย-เที่ยววัด (เดินทางพร้อมคณะทัวร์)
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ

ช่วงเวลาทำการจอง: 05 Oct 2016 to 31 Oct 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 05 Oct 2016 to 31 Oct 2017
from
THB1,29000
ต่อคน

จอง

5 of 100

รหัสแพ็คเกจ : PK0509578CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เดินทางอย่างน้อย
7 ท่าน
แพ็คเกจนี้รวม:

 • ทัวร์ครึ่งวันล่องแม่น้ำปิง (เดินทางพร้อมคณะทัวร์)
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ

ช่วงเวลาทำการจอง: 05 Oct 2016 to 31 Oct 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 05 Oct 2016 to 31 Oct 2017
from
THB1,29000
ต่อคน

จอง

6 of 100

รหัสแพ็คเกจ : PK0509574CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เดินทางอย่างน้อย
3 ท่าน
แพ็คเกจนี้รวม:

 • ทัวร์ครึ่งวันในเมืองเชียงใหม่ ชิมของอร่อย-เที่ยววัด (เดินทางพร้อมคณะทัวร์)
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ

ช่วงเวลาทำการจอง: 05 Oct 2016 to 31 Oct 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 05 Oct 2016 to 31 Oct 2017
from
THB1,50000
ต่อคน

จอง

7 of 100

รหัสแพ็คเกจ : PK0509569CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เดินทางอย่างน้อย
3 ท่าน
แพ็คเกจนี้รวม:

 • ทัวร์ครึ่งวันเชียงใหม่มายด์แอนด์โซล (เดินทางพร้อมคณะทัวร์)
 • รถรับ-ส่งทั้งไปและกลับโรงแรม
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ

ช่วงเวลาทำการจอง: 04 Oct 2016 to 31 Oct 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 04 Oct 2016 to 31 Oct 2017
from
THB1,69000
ต่อคน

จอง

8 of 100

รหัสแพ็คเกจ : PK0509577CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เดินทางอย่างน้อย
3 ท่าน
แพ็คเกจนี้รวม:

 • ทัวร์ครึ่งวันล่องแม่น้ำปิง (เดินทางพร้อมคณะทัวร์)
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ

ช่วงเวลาทำการจอง: 05 Oct 2016 to 31 Oct 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 05 Oct 2016 to 31 Oct 2017
from
THB1,69000
ต่อคน

จอง

9 of 100

รหัสแพ็คเกจ : PK0509573CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:

 • ทัวร์ครึ่งวันในเมืองเชียงใหม่ ชิมของอร่อย-เที่ยววัด (เดินทางพร้อมคณะทัวร์)
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ

ช่วงเวลาทำการจอง: 05 Oct 2016 to 31 Oct 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 05 Oct 2016 to 31 Oct 2017
from
THB1,80000
ต่อคน

จอง

10 of 100

รหัสแพ็คเกจ : PK0509576CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:

 • ทัวร์ครึ่งวันล่องแม่น้ำปิง (เดินทางพร้อมคณะทัวร์)
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ

ช่วงเวลาทำการจอง: 05 Oct 2016 to 31 Oct 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 05 Oct 2016 to 31 Oct 2017
from
THB1,99000
ต่อคน

จอง

11 of 100

รหัสแพ็คเกจ : PK0509568CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:

 • ทัวร์ครึ่งวันเชียงใหม่มายด์แอนด์โซล (เดินทางพร้อมคณะทัวร์)
 • รถรับ-ส่งทั้งไปและกลับโรงแรม
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ

ช่วงเวลาทำการจอง: 04 Oct 2016 to 31 Oct 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 04 Oct 2016 to 31 Oct 2017
from
THB2,09000
ต่อคน

จอง

12 of 100

รหัสแพ็คเกจ : PK0501112CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:

 • ผจญภัยเหนือยอดไม้ไปกับ ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิ๊บบอน ซิปไลน์  
 • บริการรถรับ-ส่งทั้งไปและกลับระดับ VIP (ภายในเขตคูเมืองเชียงใหม่)
 • ชุดอาหารไทยมื้อเที่ยงหรือมื้อเย็น
 • พาเดินป่าไปชมน้ำตกฟรี!!!
ช่วงเวลาทำการจอง: 20 Jan 2015 to 31 Oct 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 20 Jan 2015 to 31 Oct 2017
from
THB2,69900
ต่อคน

จอง

13 of 100

รหัสแพ็คเกจ : PK0501113CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:

 • ผจญภัยเหนือยอดไม้ไปกับ ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิ๊บบอน ซิปไลน์ (รอบมิดเดย์)
 • บริการรถรับ-ส่งทั้งไปและกลับระดับ VIP (ภายในเขตเมืองเชียงใหม่)
 • ชุดอาหารไทยมื้อเที่ยงหรือมื้อเย็น
 • พาเดินป่าไปชมน้ำตกฟรี!!!

ช่วงเวลาทำการจอง: 20 Jan 2015 to 31 Oct 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 20 Jan 2015 to 31 Oct 2017
from
THB2,69900
ต่อคน

จอง

14 of 100

รหัสแพ็คเกจ : PK0507730CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:

 • ผจญภัยเหนือยอดไม้ไปกับกิ๊บบอนซิปไลน์ (ซันไรส์)
 • รถรับ-ส่งทั้งไปและกลับ (ภายในเขตเมืองเชียงใหม่)
 • อาหารชุดมื้อกลางวันสไตล์ไทย
 • สนุกกับทัวร์เดินป่าไปชมน้ำตกฟรี !!! 

ช่วงเวลาทำการจอง: 25 May 2016 to 31 Oct 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 25 May 2016 to 31 Oct 2017
from
THB2,69900
ต่อคน

จอง

15 of 100

รหัสแพ็คเกจ : PK0501117CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:

 • ผจญภัยเหนือยอดไม้ไปกับไฟล์ทออฟเดอะกิ๊บบอนซิปไลน์ (รอบมิดเดย์)
 • บริการรถรับ-ส่งทั้งไปและกลับระดับ VIP (ภายในเขตเมืองเชียงใหม่)
 • ชุดอาหารไทยมื้อเที่ยงหรือมื้อเย็น
 • พาเดินป่าไปชมน้ำตกฟรี
 • มีไกด์ภาษาอังกฤษคอยอำนวยความสะดวก 

ช่วงเวลาทำการจอง: 20 Jan 2015 to 31 Oct 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 20 Jan 2015 to 31 Oct 2017
from
THB3,59900
ต่อคน

จอง

16 of 100

รหัสแพ็คเกจ : PK0501116CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:

 • ผจญภัยเหนือยอดไม้ไปกับ ไฟล์ทออฟเดอะกิ๊บบอน ซิปไลน์ (รอบ Sunrise)
 • บริการรถรับ-ส่งทั้งไปและกลับระดับ VIP (ภายในเขตเมืองเชียงใหม่)
 • ชุดอาหารไทยมื้อเที่ยงหรือมื้อเย็น
 • พาเดินป่าไปชมน้ำตกฟรี
 • มีไกด์ภาษาอังกฤษคอยอำนวยความสะดวก

ช่วงเวลาทำการจอง: 20 Jan 2015 to 31 Oct 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 20 Jan 2015 to 31 Oct 2017
from
THB3,59900
ต่อคน

จอง

17 of 100

รหัสแพ็คเกจ : PK0507493CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:

 • ผจญภัยเหนือยอดไม้ไปกับกิ๊บบอนซิปไลน์ (ซันเซ็ท)
 • รถรับ-ส่งทั้งไปและกลับแบบวีไอพี (ภายในเขตเมืองเชียงใหม่)
 • อาหารชุดสไตล์ไทยมื้อกลางวันหรือมื้อค่ำ
 • สนุกกับทัวร์เดินป่าไปชมน้ำตกฟรี
 • ไกด์ภาษาอังกฤษ

ช่วงเวลาทำการจอง: 13 May 2016 to 31 Oct 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 13 May 2016 to 31 Oct 2017
from
THB3,59900
ต่อคน

จอง

18 of 100

รหัสแพ็คเกจ : PK0498204CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:
 • บัตรผ่านประตูพิพิธภัณฑ์ Art in Paradise เชียงใหม่
ช่วงเวลาทำการจอง: 15 Sep 2014 to 31 Dec 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 15 Sep 2014 to 31 Dec 2017
from
THB18000
ต่อคน

จอง

19 of 100

รหัสแพ็คเกจ : PK0498209CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:
 • บัตรผ่านประตูเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Art in Paradise เชียงใหม่ 
ช่วงเวลาทำการจอง: 15 Sep 2014 to 31 Dec 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 15 Sep 2014 to 31 Dec 2017
from
THB30000
ต่อคน

จอง

20 of 100

รหัสแพ็คเกจ : PK01105CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เดินทางอย่างน้อย
2 ท่าน
แพ็คเกจนี้รวม:

 • ทัวร์ดอยสุเทพครึ่งวัน แบบไม่มีอาหารกลางวัน (เดินทางพร้อมลูกทัวร์ท่านอื่นๆ)
 • มีไกด์ภาษาอังกฤษคอยบริการ

ช่วงเวลาทำการจอง: 27 Sep 2010 to 31 Oct 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 27 Sep 2010 to 31 Oct 2017
from
THB61000
ต่อคน

จอง

© Copyright2014 AT Reservation Network Pte Ltd. All rights reserved.
Close


loading gif