brc
ราคา แก้ไข
ธีม: แก้ไข


Applicable for Cash Voucher / Discount Code
1 of 93

รหัสแพ็คเกจ : PK0507426CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:

 • ขันโตกดินเนอร์ที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
 • น้ำสมุนไพรเติมได้ไม่อั้น (น้ำอัญชันมะนาว, น้ำตะไคร้, น้ำเปล่า)  
 • ไม่มีบริการรถรับ-ส่ง

ช่วงเวลาทำการจอง: 09 May 2016 to 31 Oct 2018
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 09 May 2016 to 31 Oct 2018
from
THB45000
ต่อคน

จอง

2 of 93

รหัสแพ็คเกจ : PK01983CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:
 • บัตรผ่านประตูเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (สามารถเข้าชม The Jaguar Trail, The Savanna Safari และ  Predator Prowl)
ช่วงเวลาทำการจอง: 03 Oct 2011 to 31 Dec 2018
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 03 Oct 2011 to 31 Dec 2018
from
THB72000
ต่อคน

จอง

3 of 93

รหัสแพ็คเกจ : PK0511088CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:

 • บัตรผ่านประตูแบบ  1 วัน
 • เสื้อชูชีพ 
 • สวนสนุกลอยน้ำ
 • โซนเด็ก
 • พายเรือคายัคและแคนนู
 • กิจกรรมโหนสลิง
 • ล็อคเกอร์
 • อาหารชุดมื้อกลางวันและเครื่องดื่ม 1 ที่ 

ช่วงเวลาทำการจอง: 26 Jul 2017 to 31 Aug 2018
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 26 Jul 2017 to 31 Aug 2018
from
THB75000
ต่อคน

จอง

4 of 93

รหัสแพ็คเกจ : PK0509573CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เดินทางอย่างน้อย
2 ท่าน
แพ็คเกจนี้รวม:

 • ทัวร์ครึ่งวันในเมืองเชียงใหม่ ชิมของอร่อย-เที่ยววัด (เดินทางพร้อมคณะทัวร์)
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ

ช่วงเวลาทำการจอง: 05 Oct 2016 to 31 Dec 2018
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 05 Oct 2016 to 31 Dec 2018
from
THB1,79900
ต่อคน

จอง

5 of 93

รหัสแพ็คเกจ : PK0501116CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:

 • ผจญภัยเหนือยอดไม้ไปกับ ไฟล์ทออฟเดอะกิ๊บบอน ซิปไลน์ (รอบ Sunrise)
 • บริการรถรับ-ส่งทั้งไปและกลับระดับ VIP (ภายในเขตเมืองเชียงใหม่)
 • ชุดอาหารไทยมื้อเที่ยงหรือมื้อเย็น
 • พาเดินป่าไปชมน้ำตกฟรี
 • มีไกด์ภาษาอังกฤษคอยอำนวยความสะดวก

ช่วงเวลาทำการจอง: 20 Jan 2015 to 31 Oct 2018
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 20 Jan 2015 to 31 Oct 2018
from
THB3,92400
ต่อคน

จอง

6 of 93

รหัสแพ็คเกจ : PK0511504CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เดินทางอย่างน้อย
2 ท่าน
แพ็คเกจนี้รวม:
 • สนุกกับกิจกรรม Balloon Adventure ที่ฮอไรซั่นวิลเลจแอนด์รีสอร์ท ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (เดินทางพร้อมลูกทัวร์ท่านอื่นๆ)
 • เดินทางไป-กลับโรงแรมที่พักโดยรถสองแถวแบบสบายๆ (เฉพาะโรงแรมในเขตเมืองเชียงใหม่เท่านั้น)
 • ชาหรือกาแฟเมื่อท่านเดินทางถึงจุดปล่อยบอลลูน
 • การเดินทางโดยบอลลูนจะกินเวลาประมาณ 1 ชม.
 • หลังจากเสร็จสิ้นการบิน จิบแชมเปญกับมื้อเช้า
 • ประกาศนียบัตรที่ระลึกการขึ้นบินกับบอลลูน
 • มีประกันตามที่กฏหมายไทยกำหนดไว้
ช่วงเวลาทำการจอง: 01 Nov 2017 to 31 May 2018
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 01 Nov 2017 to 31 May 2018
from
THB8,50000
ต่อคน

จอง

7 of 93

รหัสแพ็คเกจ : PK0498204CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:
 • บัตรผ่านประตูพิพิธภัณฑ์ Art in Paradise เชียงใหม่
ช่วงเวลาทำการจอง: 15 Sep 2014 to 31 Dec 2018
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 15 Sep 2014 to 31 Dec 2018
from
THB18000
ต่อคน

จอง

8 of 93

รหัสแพ็คเกจ : PK0498209CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:
 • บัตรผ่านประตูเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Art in Paradise เชียงใหม่ 
ช่วงเวลาทำการจอง: 15 Sep 2014 to 31 Dec 2018
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 15 Sep 2014 to 31 Dec 2018
from
THB30000
ต่อคน

จอง

9 of 93

รหัสแพ็คเกจ : PK01105CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เดินทางอย่างน้อย
2 ท่าน
แพ็คเกจนี้รวม:

 • ทัวร์ดอยสุเทพครึ่งวัน แบบไม่มีอาหารกลางวัน (เดินทางพร้อมลูกทัวร์ท่านอื่นๆ)
 • มีไกด์ภาษาอังกฤษคอยบริการ

ช่วงเวลาทำการจอง: 27 Sep 2010 to 31 Oct 2018
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 27 Sep 2010 to 31 Oct 2018
from
THB59000
ต่อคน

จอง

10 of 93

รหัสแพ็คเกจ : PK01107CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เดินทางอย่างน้อย
2 ท่าน
แพ็คเกจนี้รวม:

 • ทัวร์ชมเมือง-เที่ยววัด แบบครึ่งวัน ไม่มีอาหารกลางวัน (เดินทางพร้อมลูกทัวร์ท่านอื่นๆ)
 • มีไกด์ภาษาอังกฤษคอยบริการ

ช่วงเวลาทำการจอง: 27 Sep 2010 to 31 Oct 2018
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 27 Sep 2010 to 31 Oct 2018
from
THB82600
ต่อคน

จอง

11 of 93

รหัสแพ็คเกจ : PK0509576CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เดินทางอย่างน้อย
2 ท่าน
แพ็คเกจนี้รวม:

 • ทัวร์ครึ่งวันล่องแม่น้ำปิง (เดินทางพร้อมคณะทัวร์)
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ

ช่วงเวลาทำการจอง: 05 Oct 2016 to 31 Dec 2018
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 05 Oct 2016 to 31 Dec 2018
from
THB1,89900
ต่อคน

จอง

12 of 93

รหัสแพ็คเกจ : PK01108CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เดินทางอย่างน้อย
2 ท่าน
แพ็คเกจนี้รวม:

 • ขันโตกดินเนอร์  (มีบริการรถรับ-ส่งทั้งไปและกลับแบบใช้รถร่วมกับลูกทัวร์ท่านอื่น)
 • มีไกด์ภาษาอังกฤษคอยบริการ

ช่วงเวลาทำการจอง: 27 Sep 2010 to 31 Oct 2018
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 27 Sep 2010 to 31 Oct 2018
from
THB58500
ต่อคน

จอง

13 of 93

รหัสแพ็คเกจ : PK0509568CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เดินทางอย่างน้อย
2 ท่าน
แพ็คเกจนี้รวม:

 • ทัวร์ครึ่งวันเชียงใหม่มายด์แอนด์โซล (เดินทางพร้อมคณะทัวร์)
 • รถรับ-ส่งทั้งไปและกลับโรงแรม
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ

ช่วงเวลาทำการจอง: 04 Oct 2016 to 31 Dec 2018
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 04 Oct 2016 to 31 Dec 2018
from
THB1,99900
ต่อคน

จอง

14 of 93

รหัสแพ็คเกจ : PK00634CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:

 • บริการรถตู้ส่วนตัวรับ-ส่ง ทั้งไปและกลับ (สนามบินเชียงใหม่ - โรงแรมในเมืองเชียงใหม่ - สนามบินเชียงใหม่)


หมายเหตุ: บริการรถรับ-ส่งนี้เป็นบริการสำหรับโรงแรมในเมืองเชียงใหม่เท่านั้น สามารถแจ้งให้รถไปรับที่สถานีขนส่งและสถานีรถไฟได้ 

ช่วงเวลาทำการจอง: 24 Jun 2010 to 31 Oct 2018
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 24 Jun 2010 to 31 Oct 2018
from
THB1,18000
Per Car

จอง

15 of 93

รหัสแพ็คเกจ : PK01075CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:

 • บริการรถรับ-ส่งแบบเที่ยวเดียว โดยรถตู้ส่วนตัว พร้อมคนขับ จากสนามบินเชียงใหม่ ไปโรงแรมในเมืองเชียงใหม่เท่านั้น
 • ค่าน้ำมันรถ


หมายเหตุ: บริการรถรับ-ส่งนี้เป็นบริการสำหรับโรงแรมในเมืองเชียงใหม่เท่านั้น สามารถแจ้งให้รถไปรับที่สถานีขนส่งและสถานีรถไฟได้ 

ช่วงเวลาทำการจอง: 27 Sep 2010 to 31 Oct 2018
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 27 Sep 2010 to 31 Oct 2018
from
THB59000
Per Car

จอง

16 of 93

รหัสแพ็คเกจ : PK01109CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เดินทางอย่างน้อย
2 ท่าน
แพ็คเกจนี้รวม:

 • ทัวร์เต็มวัน ขี่ช้าง+ล่องแพไม้ไผ่ (เดินทางพร้อมลูกทัวร์ท่านอื่นๆ)
 • อาหารกลางวัน
 • มีไกด์ภาษาอังกฤษคอยบริการ

ช่วงเวลาทำการจอง: 27 Sep 2010 to 31 Oct 2018
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 27 Sep 2010 to 31 Oct 2018
from
THB1,18000
ต่อคน

จอง

17 of 93

รหัสแพ็คเกจ : PK0502109CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:

 • บัตรผ่านประตู เดย์ซาฟารี (เฉพาะคนไทย)
 • เส้นทางศึกษาธรรมชาติจากัวร์เทรล (เดินสำรวจ)
 • ซาวาน่าซาฟารี& พรีเดเตอร์ โพรล์โซน (นั่งรถรางนำเที่ยว)
 • โชว์น้ำพุดนตรี

ช่วงเวลาทำการจอง: 29 Apr 2015 to 31 Dec 2018
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 29 Apr 2015 to 31 Dec 2018
from
THB17700
ต่อคน

จอง

18 of 93

รหัสแพ็คเกจ : PK01949CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:
 • บัตรผ่านประตูเชียงใหม่ ซู อควาเรียม เฉพาะคนไทยเท่านั้น
ช่วงเวลาทำการจอง: 22 Sep 2011 to 31 Aug 2018
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 22 Sep 2011 to 31 Aug 2018
from
THB18500
ต่อคน

จอง

19 of 93

รหัสแพ็คเกจ : PK0510663CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:

 • บุฟเฟ่ต์นานาชาติมื้อกลางวันร้านอาหารแม่สา เรสโตรอง
 • น้ำดื่ม  

ช่วงเวลาทำการจอง: 16 Jun 2017 to 31 Oct 2018
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 16 Jun 2017 to 31 Oct 2018
from
THB21000
ต่อคน

จอง

20 of 93

รหัสแพ็คเกจ : PK01112CNX05
ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เดินทางอย่างน้อย
2 ท่าน
แพ็คเกจนี้รวม:

 • ทัวร์อุตสาหกรรมในครัวเรือนแบบครึ่งวัน  ไม่มีอาหารกลางวัน (เดินทางพร้อมลูกทัวร์ท่านอื่นๆ)
 • มีไกด์ภาษาอังกฤษคอยบริการ 

ช่วงเวลาทำการจอง: 27 Sep 2010 to 31 Oct 2018
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 27 Sep 2010 to 31 Oct 2018
from
THB23600
ต่อคน

จอง

© Copyright2014 AT Reservation Network Pte Ltd. All rights reserved.
Close


loading gif

Back to Top