brc
ราคา แก้ไข
ธีม: แก้ไข


Applicable for Cash Voucher / Discount Code
1 of 163

รหัสแพ็คเกจ : PK0510926BKK05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:

 • บัตรผ่านประตูพิพิธภัณฑ์งู Siam Serpentarium (E-Ticket)

ช่วงเวลาทำการจอง: 07 Jul 2017 to 31 Oct 2018
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 07 Jul 2017 to 31 Oct 2018
from
THB30000
ต่อคน

จอง

2 of 163

รหัสแพ็คเกจ : PK0510572BKK05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:

 • บัตรผ่านประตูแบบ E-Ticket พิพิธภัณฑ์งู (Siam Serpentarium) 


ช่วงเวลาทำการจอง: 29 May 2017 to 31 Oct 2018
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 29 May 2017 to 31 Oct 2018
from
THB45000
ต่อคน

จอง

3 of 163

รหัสแพ็คเกจ : PK0498254BKK05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:
 • บัตร E-Ticket ชมการแสดงนันทาโชว์ กรุงเทพฯ (ที่นั่ง Standard Seat) 

ช่วงเวลาทำการจอง: 19 May 2014 to 31 Oct 2018
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 19 May 2014 to 31 Oct 2018
from
THB49900
ต่อคน

จอง

4 of 163

รหัสแพ็คเกจ : PK0510418BKK05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:
 • บัตรชมการแสดง นันทาโชว์ กรุงเทพฯ แบบ E-Ticket (ที่นั่ง Standard Seat) 
 • รถรับ-ส่งทั้งไปและกลับ
ช่วงเวลาทำการจอง: 08 May 2017 to 31 Oct 2018
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 08 May 2017 to 31 Oct 2018
from
THB69900
ต่อคน

จอง

5 of 163

รหัสแพ็คเกจ : PK0498234BKK05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:
 • บัตรผ่านประตูโรงละครนันทาโชว์ กรุงเทพฯ แบบ E-Ticket 

ช่วงเวลาทำการจอง: 16 May 2014 to 31 Oct 2018
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 16 May 2014 to 31 Oct 2018
from
THB69900
ต่อคน

จอง

6 of 163

รหัสแพ็คเกจ : PK0503877BKK05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:

 • บัตรเข้าชมการแสดงนันทาโชว์ กรุงเทพฯ แบบ E-Ticket (ที่นั่ง Royal Seat)
 • รถรับ-ส่งทั้งไปและกลับ  

ช่วงเวลาทำการจอง: 31 Jul 2015 to 31 Oct 2018
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 31 Jul 2015 to 31 Oct 2018
from
THB90000
ต่อคน

จอง

7 of 163

รหัสแพ็คเกจ : PK0503545BKK05
ข้อมูลเพิ่มเติม
แพ็คเกจนี้รวม:

  • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์อาหารไทย-นานาชาติมื้อค่ำบนเรือเจ้าพระยาปริ้นเซสครุยส์ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา
  • ดื่มด่ำกับคอกเท็ลผลไม้ฟรี (เครื่องดื่มต้อนรับ)
  • ฟังดนตรีสด
  • เต็มอิ่มกับอาหารว่าง (ถั่วและมันฝรั่งทอด) 
  • ชา, กาแฟและขนมหวาน

  ช่วงเวลาทำการจอง: 18 Jun 2015 to 31 Oct 2018
  ช่วงเวลาที่เดินทาง: 18 Jun 2015 to 31 Oct 2018
  from
  THB90000
  ต่อคน

  จอง

  8 of 163

  รหัสแพ็คเกจ : PK0472869BKK05
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  แพ็คเกจนี้รวม:
  • บัตรรับประทานบุฟเฟ่ต์นานาชาติมื้อค่ำบนเรือ River Star Princess แบบ E-Ticket 
  • บุฟเฟ่ต์มื้อค่ำทั้งไทยและนานาชาติบนเรือ
  • ชมนาฏศิลป์ไทย / โขน / ดนตรีแสดงสด 
  • ไม่มีบริการรถรับ-ส่ง 
  ช่วงเวลาทำการจอง: 15 Sep 2014 to 31 Oct 2018
  ช่วงเวลาที่เดินทาง: 15 Sep 2014 to 31 Oct 2018
  from
  THB90000
  ต่อคน

  จอง

  9 of 163

  รหัสแพ็คเกจ : PK0512420BKK05
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  หมายเหตุ: เดินทางอย่างน้อย
  10 ท่าน
  แพ็คเกจนี้รวม:
  • บุฟเฟ่ต์อาหารอินเดียต้นตำหรับบนเรือ  Arena River Cruise พร้อมชมวิวเจ้าพระยา
  • ดนตรีสดโดยนักดนตรีอินเดียนแนว Contemporary Unplugged
  • ชามาซาล่า และของหวานแบบอินเดีย 
  ช่วงเวลาทำการจอง: 24 May 2018 to 31 Oct 2018
  ช่วงเวลาที่เดินทาง: 24 May 2018 to 31 Oct 2018
  from
  THB1,00000
  ต่อคน

  จอง

  10 of 163

  รหัสแพ็คเกจ : PK0510603BKK05
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  แพ็คเกจนี้รวม:

  • บุฟเฟ่ต์อาหารอินเดียต้นตำหรับบนเรือ  Arena River Cruise พร้อมชมวิวเจ้าพระยา
  • ดนตรีสดโดยนักดนตรีอินเดียนแนว Contemporary Unplugged
  • ชามาซาล่า และของหวานแบบอินเดีย 

  ช่วงเวลาทำการจอง: 02 Jun 2017 to 31 Oct 2018
  ช่วงเวลาที่เดินทาง: 02 Jun 2017 to 31 Oct 2018
  from
  THB1,10000
  ต่อคน

  จอง

  11 of 163

  รหัสแพ็คเกจ : PK0477667BKK05
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  แพ็คเกจนี้รวม:

  • บัตรรับประทานบุฟเฟ่ต์นานาชาติมื้อค่ำบนเรือริเวอร์ สตาร์ ปริ้นเซ็สแบบ E-Ticket
  • เครื่องดื่มต้อนรับ
  • บุฟเฟ่ต์อาหารไทยและนานาชาติมื้อค่ำบนเรือ
  • ชมการแสดงนาฏศิลป์ไทย / โขน / ดนตรีสด
  • รถรับ-ส่ง (โรงแรม - เคาน์เตอร์เรือ River Star Princess  - โรงแรม)  หมายเหตุ :จุดรับ-ส่งอยู่ ณ โรงแรมต่อไปนี้ กรุณาคลิก ที่นี่ เพื่อดูรายชื่อโรงแรม

  ช่วงเวลาทำการจอง: 15 Sep 2014 to 31 Oct 2018
  ช่วงเวลาที่เดินทาง: 15 Sep 2014 to 31 Oct 2018
  from
  THB1,10000
  ต่อคน

  จอง

  12 of 163

  รหัสแพ็คเกจ : PK0509841BKK05
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  แพ็คเกจนี้รวม:

  • บัตรผ่านประตูโรงละครสยามนิรมิต
  • บุฟเฟ่ต์มื้อค่ำสไตล์ไทยและตะวันตก 

  ช่วงเวลาทำการจอง: 01 Dec 2016 to 31 Oct 2018
  ช่วงเวลาที่เดินทาง: 01 Dec 2016 to 31 Oct 2018
  from
  THB1,25000
  ต่อคน

  จอง

  13 of 163

  รหัสแพ็คเกจ : PK01004BKK05
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  แพ็คเกจนี้รวม:

  • บัตรรับประทานบุฟเฟ่ต์นานาชาติมื้อค่ำบนเรือเจ้าพระยาปริ้นเซ็ส (E-Ticket)
  • บริการรถรับ-ส่งทั้งไปและกลับ แบบใช้บริการร่วมกับลูกทัวร์ท่านอื่นๆ(โรงแรม - ท่าเรือ - โรงแรม)
  • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ไทย-นานาชาติมื้อค่ำบนเรือครุยส์  
  • ชื่นใจกับคอกเท็ลผลไม้ต้อนรับท่าน
  • ดนตรีสด
  • ของว่าง (ถั่วและมันฝรั่งทอด)
  • เครื่องดื่ม อาทิ กาแฟร้อน ชา รวมของหวาน


  ช่วงเวลาทำการจอง: 15 Sep 2014 to 31 Oct 2018
  ช่วงเวลาที่เดินทาง: 15 Sep 2014 to 31 Oct 2018
  from
  THB1,09000
  ต่อคน

  จอง

  14 of 163

  รหัสแพ็คเกจ : PK0507553BKK05
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  หมายเหตุ: เดินทางอย่างน้อย
  4 ท่าน
  แพ็คเกจนี้รวม:

  • ทัวร์เต็มวัน (กรุงเทพฯ - พัทยา - กรุงเทพฯ)
  • ไกด์ภาษาอังกฤษ
  • เดินทางสะดวกด้วยรถมินิแวนหรือรถยนต์ทุกทัวร์
  • มีบริการวางแผนการเดินทางและทำประกันการเดินทาง
  • ค่าผ่านประตูสวนเสือศรีราชา
  • น้ำดื่มบรรจุขวด, ผ้าเย็น, เสื้อฝน และชุดปฐมพยาบาล (กรุณานำมาเองหากท่านแพ้ยาหรือประสงค์จะใช้สิ่งของใดเพิ่มเติมระหว่างการเดินทาง


  ราคานี้ไม่รวม

  • อาหาร
  • ทัวร์ทางเลือกอื่นๆ
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เงินสำหรับซื้อเครื่องดื่ม, ค่าทิปและอื่นๆ
  • บริการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม

  ช่วงเวลาทำการจอง: 18 May 2016 to 31 Oct 2018
  ช่วงเวลาที่เดินทาง: 18 May 2016 to 31 Oct 2018
  from
  THB2,30000
  ต่อคน

  จอง

  15 of 163

  รหัสแพ็คเกจ : PK0507551BKK05
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  หมายเหตุ: เดินทางอย่างน้อย
  4 ท่าน
  แพ็คเกจนี้รวม:

  • ทัวร์เต็มวัน (กรุงเทพฯ - พัทยา - กรุงเทพฯ)
  • ไกด์ภาษาอังกฤษ
  • เดินทางสะดวกด้วยรถมินิแวนหรือรถยนต์ทุกทัวร์
  • มีบริการวางแผนการเดินทางและทำประกันการเดินทาง
  • ค่าเข้าสวนนงนุช
  • การแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงช้าง : ที่นั่งวีไอพี (รอบ 10:45 น.)
  • อาหารชุดมื้อกลางวันสไตล์ไทยแสนอร่อย
  • ทัวร์เขาพระตำหนัก
  • น้ำดื่มบรรจุขวด, ผ้าเย็น, เสื้อฝน และชุดปฐมพยาบาล (กรุณานำมาเองหากท่านแพ้ยาหรือประสงค์จะใช้สิ่งของใดเพิ่มเติมระหว่างการเดินทาง

  ราคานี้ไม่รวม :

  • อาหาร
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เงินสำหรับซื้อเครื่องดื่ม, ค่าทิปและอื่นๆ
  • บริการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม

  ช่วงเวลาทำการจอง: 18 May 2016 to 31 Oct 2018
  ช่วงเวลาที่เดินทาง: 18 May 2016 to 31 Oct 2018
  from
  THB3,00000
  ต่อคน

  จอง

  16 of 163

  รหัสแพ็คเกจ : PK0502001BKK05
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  หมายเหตุ: เดินทางอย่างน้อย
  2 ท่าน
  แพ็คเกจนี้รวม:

  • ทัวร์เต็มวัน (กรุงเทพฯ - พัทยา - กรุงเทพฯ)
  • ไกด์ภาษาอังกฤษคอยอำนวยความสะดวก
  • มีรถตู้ หรือรถยนต์ รับ-ส่งบริการตลอดการเดินทาง
  • มีประกันการเดินทางให้ลูกทัวร์ทุกท่าน
  • บัตรผ่านประตูสวนเสือศรีราชา
  • มีน้ำขวด, ผ้าเย็น, เสื้อกันฝน, ชุดปฐมพยาบาล, (กรุณานำยาส่วนตัวมาเอง หากท่านแพ้ยาบางอย่าง)


  ราคานี้ไม่รวม:

  • อาหาร
  • โปรแกรมทัวร์เสริม (เป็นตัวเลือก)
  • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล อาทิ เงินซื้อเครื่องดื่มส่วนตัว, เงินค่าทิป และอื่นๆ
  • บริการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม 

  ช่วงเวลาทำการจอง: 17 Apr 2015 to 31 Oct 2018
  ช่วงเวลาที่เดินทาง: 17 Apr 2015 to 31 Oct 2018
  from
  THB3,30000
  ต่อคน

  จอง

  17 of 163

  รหัสแพ็คเกจ : PK0502002BKK05
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  หมายเหตุ: เดินทางอย่างน้อย
  2 ท่าน
  แพ็คเกจนี้รวม:

  • ทัวร์เต็มวัน (กรุงเทพฯ - พัทยา - กรุงเทพฯ)
  • ไกด์ภาษาอังกฤษคอยอำนวยความสะดวก
  • มีรถตู้ หรือรถยนต์ รับ-ส่งบริการตลอดการเดินทาง
  • มีประกันการเดินทางให้ลูกทัวร์ทุกท่าน
  • บัตรผ่านประตูสวนนงนุช
  • ชมโชว์ศิลปะวัฒนธรรมไทยไทย และโชว์ช้าง: ที่นั่ง VIP (การเสดงเริ่ม 10:45 น.)
  • ชุดอาหารกลางวันสไตล์ไทยแสนอร่อย
  • ทัวร์เขาพระตำหนัก
  • มีน้ำขวด, ผ้าเย็น, เสื้อกันฝน, ชุดปฐมพยาบาลไว้บริการ (กรุณานำยาส่วนตัวมาเอง หากท่านแพ้ยาบางอย่าง)


  ราคานี้ไม่รวม:

  • อาหาร
  • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล อาทิ เงินซื้อเครื่องดื่มส่วนตัว, เงินค่าทิป และอื่นๆ
  • บริการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม  

  ช่วงเวลาทำการจอง: 17 Apr 2015 to 31 Oct 2018
  ช่วงเวลาที่เดินทาง: 17 Apr 2015 to 31 Oct 2018
  from
  THB4,00000
  ต่อคน

  จอง

  18 of 163

  รหัสแพ็คเกจ : PK0510241BKK05
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  แพ็คเกจนี้รวม:

  • บุฟเฟ่ต์นานาชาติที่ร้านอาหาร Bangkok Balcony ชั้น 81 – ที่นั่งอินดอร์ (โรงแรมใบหยกสกาย)
  • น้ำดื่ม 1 ขวด ฟรี
  • ฟรี ค่าเข้าชมวิวที่ดาดฟ้าชมวิวชั้น  77 และจุดชมวิวพื้นหมุนที่ชั้น 84  

  ช่วงเวลาทำการจอง: 21 Mar 2017 to 31 Dec 2018
  ช่วงเวลาที่เดินทาง: 21 Mar 2017 to 31 Dec 2018
  from
  THB85004
  ต่อคน

  จอง

  19 of 163

  รหัสแพ็คเกจ : PK01006BKK05
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  หมายเหตุ: เดินทางอย่างน้อย
  2 ท่าน
  แพ็คเกจนี้รวม:

  • ทัวร์ชมวัง+วัดพระแก้วแบบครึ่งวัน (เดินทางพร้อมลูกทัวร์ท่านอื่นๆ)
  • มีไกด์ภาษาอังกฤษคอยบริการ
  หมายเหตุ :  กรุณาคลิก ที่นี่ เพื่อดูรายชื่อโรงแรมที่ท่านสามารถใช้บริการรถรับ-ส่งได้ 
  ช่วงเวลาทำการจอง: 15 Sep 2014 to 31 Oct 2018
  ช่วงเวลาที่เดินทาง: 15 Sep 2014 to 31 Oct 2018
  from
  THB1,10745
  ต่อคน

  จอง

  20 of 163

  รหัสแพ็คเกจ : PK00660BKK05
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  หมายเหตุ: เดินทางอย่างน้อย
  2 ท่าน
  แพ็คเกจนี้รวม:

  • ทัวร์ตลาดน้ำดำเนินสะดวกครึ่งวัน ไม่มีอาหารกลางวัน (เดินทางพร้อมลูกทัวร์ท่านอื่นๆ)
  • มีไกด์ภาษาอังกฤษคอยบริการ 

  หมายเหตุ : กรุณา คลิก ที่นี่ เพื่อดูรายชื่อโรงแรมที่ท่านสามารถใช้บริการรถรับ-ส่งได้

  ช่วงเวลาทำการจอง: 15 Sep 2014 to 31 Oct 2018
  ช่วงเวลาที่เดินทาง: 15 Sep 2014 to 31 Oct 2018
  from
  THB55035
  ต่อคน

  จอง

  Close


  loading gif

  Back to Top