brc
 
ค้นหาด่วน
เดินทางจาก
วันออกเดินทาง :
วันเดินทางกลับ :

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่ เด็ก (2-11 ปี) อายุ
ห้อง

หมายเหตุ:
1.  ทำการจองอย่างน้อย2ท่าน
2.  เด็กทารก ?
Applicable for Cash Voucher / Discount Code

Seoul Air & Hotel with Transfers/Korea Folk Village (PK0495841744)

แพ็คเกจนี้รวม:

 • Return Air Tickets
 • 2 Nights Accommodation
 • Return Airport Transfers
 • Korea Folk Village

ช่วงเวลาทำการจอง: 04 พ.ย. 2017 ถึง 30 ก.ย. 2018
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 04 พ.ย. 2017 ถึง 30 ก.ย. 2018

เที่ยวหมู่บ้านพื้นเมืองโบราณเกาหลี

หากท่านต้องการชมความงามในอดีต  หมู่บ้านพื้นเมืองโบราณเกาหลี คือสถานที่ที่ควรไปเยือน 


หมู่บ้านพื้นเมืองโบราณเกาหลี เป็นสถานที่จำลองชีวิตความเป็นอยู่สมัยโชซอนไว้ ท่านจะได้เรียนรู้ประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณจนมาถึงปัจจุบัน หมู่บ้านนี้มีบ้านสมัยเก่า, เครื่องมือสมัยโบราณ, วัตถุโบราณ เครื่องแต่งกายของชาวโชซอนในสมัยนั้น และมีการแสดงระบำท้องถิ่นให้ชมด้วย

        
จากนั้น ทัวร์จะพาท่านไปส่งยังโรงแรมในย่านกลางใจเมืองหลังทัวร์สิ้นสุดลง  ทัวร์นี้รวม

 • ทัวร์พร้อมรถรับ-ส่งและไกด์ภาษอังกฤษ 
 • ค่าบัตรผ่านประตู


หมายเหตุสำคัญ:

 • ทัวร์ภาษาอังกฤษมีบริการเช่นกัน
 • กรุณาโทรหาบริษัททัวร์ในท้องถิ่นอย่างน้อย 24 ชม. ก่อนทัวร์ที่หมายเลข 82-2-739-3337 (ได้ตลอด 24 ชม.) เพื่อตรวจสอบเวลารถมารับเพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ (+/-60 นาที) จากเวลานัดใน voucher
 • ในกรณีฉุกเฉิน กรุณาติดต่อ:

                      โทร:02-739-3337
                       แฟกซ์ :02-749-3170
                       มือถือ: 010-6690-7211  (Jina)  / 010-2712-7211 (Elvis)

การรับ-ส่ง (หากทัวร์มีบริการรับ-ส่งด้วย)

 • รถรับ-ส่ง : จากโรงแรมในย่านที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเยือน


**มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการมาส่งยังโรงแรมของท่าน
และใช้เวลาประมาณ 1 ชม. หลังจากส่งนักท่องเที่ยวคนอื่นๆแล้ว
อัตราค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนั้นขึ้นกับที่ตั้งของโรงแรม 

ข้อมูลเพิ่มเติม :

 • ทัวร์นี้เดินทางด้วยรถปรับอากาศ/มีเครื่องทำความร้อน
 • ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าทิป


Pickup Time: -


Tour Starts Time: 13.00 น.


Duration: 4 ชม. 30 นาทีรถรับ-ส่งระหว่างสนามบินนานาชาติอินชอนและโรงแรมในเซ็นทรัลโซล

รถรับ-ส่งระหว่างสนามบินนานาชาติอินชอนและโรงแรมในเซ็นทรัลโซล


หมายเหตุสำคัญ:

 • มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม USD 10 สำหรับการรับ-ส่งก่อน 6.00 น. & หลัง 21.00 น.
 • กรุณาชำระที่คนขับรถ
 • เมื่อทำจอง กรุณาแจ้งชื่อโรงแรมของท่าน, ข้อมูลตามหนังสือเดินทาง และข้อมูลเที่ยวบินของท่านทั้งไป-กลับ 


เที่ยวหมู่บ้านพื้นเมืองโบราณเกาหลี

หมายเหตุสำคัญ:

 • กรุณาโทรหาบริษัททัวร์ในท้องถิ่นอย่างน้อย 24 ชม. ก่อนทัวร์ที่หมายเลข 82-2-739-3337 (ได้ตลอด 24 ชม.) เพื่อตรวจสอบเวลารถมารับเพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ (+/-60 นาที) จากเวลานัดใน voucher
 • ในกรณีฉุกเฉิน กรุณาติดต่อ:
                 โทร:02-739-3337

            แฟกซ์ :02-749-3170

            มือถือ: 010-6690-7211  (Jina)  / 010-2712-7211 (Elvis)

การรับ-ส่ง (หากทัวร์มีบริการรับ-ส่งด้วย)

 • รถรับ-ส่ง : จากโรงแรมในย่านที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเยือน


** มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการมาส่งยังโรงแรมของท่าน
       และใช้เวลาประมาณ 1 ชม. หลังจากส่งนักท่องเที่ยวคนอื่นๆแล้ว
       อัตราค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนั้นขึ้นกับที่ตั้งของโรงแรม


ข้อตกลงและเงื่อนไข :

 • ทัวร์ได้รับการยืนยันการจองและชำระเงินเรียบร้ยแล้ว
 • ทัวร์ที่ท่านจองไว้แต่ไม่มาใช้บริการไม่สามารถขอรับเงินคืนได้
 • ระยะเวลาทัวร์รวมเวลาเดินทางระหว่างที่พัก-จุดประสานงานทัวร์ด้วย
 • ทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับสภาพอากาศ การจราจร และ/หรือ การตัดสินใจของไกด์ 
 •  ค่าทิปขึ้นกับการพิจารณาของผู้โดยสาร
 • เด็กเดินทางฟรี แต่ไม่รวมอาหารและที่นั่ง ผู้ปกครองกรุณาให้เด็กนั่งตัก หากไม่มีที่นั่งเหลือ
 • บริษัททัวร์ในท้องถิ่นที่เป็นฝ่ายจัดทัวร์ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการหรืองดบริการลูกทัวร์ที่มีพฤติกรรมก่อกวนหรือหยาบคาย 
 • บริษัททัวร์ในท้องถิ่นจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ท่านลืมของหรือมีของสูญหายในรถทัวร์
 • บริษัททัวร์มีบริการรถรับ-ส่งโรงแรมให้สำหรับบางทัวร์ อย่างไรก็ตาม ลูกทัวร์จะต้องเป็นฝ่ายโทรไปรีคอนเฟิร์มรถรับ-ส่งล่วงหน้า 24 ชม. ก่อนวันทัวร์กับทางบริษัททัวร์ในท้องถิ่นด้วยตนเอง   
 • สำหรับทัวร์ที่มีบริการรถรับ-ส่งโรงแรมด้วย บริษัททัวร์ในท้องถิ่นจะไปรับลูกทัวร์ตามโรงแรมใหญ่ๆในเมืองก่อน แต่อาจไม่ได้รับจากทุกโรงแรม
 • หากบริษัททัวร์ไม่สามารถไปรับท่านที่โรงแรมของท่านได้ บริษัททัวร์จะแจ้งจุดรับ-ส่งใกล้เคียงให้ท่านไปรอรถทัวร์แทน
 • บริษัททัวร์ในท้องถิ่นขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์หรือยกเลิกทัวร์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่ต้องยกเลิกทัวร์ นักท่องเที่ยวมีตัวเลือก 2 แบบ คือ

            (a) ไปทัวร์เดิม แต่เปลี่ยนวันหรือเวลาใหม่

            (b) ไปทัวร์อื่นที่มีบริการในขณะนั้น

 • หากท่านหาคนขับรถหรือตัวแทนบริษัททัวร์ไม่พบ ณ เวลารถมารับไปทัวร์ เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องโทรแจ้งเรื่องไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้บนใบยืนยันการจองหรือ voucher
 • สำหรับบริการทัวร์ที่มีรถไปรับถึงที่พัก ลูกทัวร์กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้รอไกด์/คนขับรถ ณ จุดนัดพบที่ถูกต้องแล้ว ก่อนเวลานัดหมายมากกว่า 5 นาที รถรับ-ส่งระหว่างสนามบินนานาชาติอินชอนและโรงแรมในเซ็นทรัลโซล

หมายเหตุสำคัญ:

 • มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 10 เหรียญสหรัฐสำหรับการรับและส่งก่อน 6.00 น. & หลัง 21.00 น.  
 • กรุณาชำระที่คนขับรถ
 • เมื่อทำจอง กรุณาแจ้งชื่อโรงแรมของท่าน ข้อมูลตามหนังสือเดินทาง และข้อมูลเที่ยวบินของท่านทั้งไป-กลับ

เมื่อท่านมาถึงสนามบินนานาชาติอินชอน ไม่ว่าจะขาเข้าหรือขาออก

หลังจากผ่านด่านศุลกากรที่ขาเข้าออกมาแล้ว กรุณามองหาตัวแทนของบริษัททัวร์ที่จะมารอท่านอยู่โดยถือป้ายชื่อของท่าน กรุณาแสดงเอกสารยืนยันการจองรถรับ-ส่งสนามบินหรือ Airport Transfers Voucher แก่ตัวแทนของเราก่อนใช้บริการ                                                                     

ส่วนรถรับจากโรงแรมไปสนามบินขาออก กรุณารีคอนเฟิร์มเวลารถรับกับตัวแทนของเราตั้งแต่ตอนขาเข้า ในวันเดินทางกลับ กรุณารอที่ล็อบบี้โรงแรมอย่างช้า 10 นาที ก่อนเวลารถรับไปสนามบิน 

ในกรณีฉุกเฉิน กรุณาติดต่อ:

โทร:02-739-3337
แฟกซ์ :02-749-3170
มือถือ: 010-6690-7211  (Jina)  / 010-2712-7211 (Elvis)


ข้อตกลงและเงื่อนไข :

 • เมื่อใช้บริการรถรับ-ส่ง กรุณาแสดงเอกสารยืนยันการจอง หรือ voucher ของท่าน หากไม่มีเอกสารดังกล่าว เจ้าหน้าที่อาจไม่อนุญาตให้ท่านใช้บริการ     
 • สำหรับรถรับ-ส่งจากสนามบิน สถานีรถไฟหรือท่าเรือ เป็นหน้าที่ของผู้โดยสารที่จะต้องอ่านคำแนะนำใน voucher และปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆที่ระบุไว้ เพื่อใช้บริการรถตามเวลานัดหมาย     
 • บริการรับ-ส่งอนุญาตให้ผู้โดยสารนำสัมภาระไปได้  2 ชิ้น คือ กระเป๋าเดินทางขนาดมาตรฐาน 1 ใบ และกระเป๋าถือ  1 ใบ ต่อท่าน  หากมีกระเป๋าอื่น กรุณาชำระค่ากระเป๋าโดยตรงที่คนขับรถ     
 • หากท่านไม่สามารถมาใช้บริการรถรับ-ส่งได้ตั้งแต่ต้น เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องโทรแจ้งทางบริษัทก่อนที่จะเดินทางด้วยตนเอง     
 • สำหรับรถรับ-ส่งจากโรงแรมตามที่ระบุไว้บน voucher  กรุณาลงมารอรถที่ล็อบบี้โรงแรมอย่างน้อย 5 นาทีก่อนเวลารถรับ     
 • เพื่อให้การรับ-ส่งเป็นไปตามเวลาที่จองไว้ เป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้องให้ข้อมูลการเดินทางที่ถูกต้องแก่เรา     
 • สำหรับรถรับ-ส่งไปสนามบิน สถานีรถบัส หรือท่าเรือ เป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารที่จะเผื่อเวลาเดินทางไว้ให้พอสำหรับการเช็คอินและผ่านด่านศุลกากร   
 • ระยะเวลาในการเดินทางเป็นระยะเวลาขับรถที่ประมาณการไว้ในสภาวการณ์ปกติ  เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีที่ท่านพลาดเที่ยวบิน, รถไฟ หรืออื่นๆ เพราะใช้เวลาเดินทางยาวนานกว่าที่กำหนด   
 • บริษัทรถรับ-ส่งในท้องถิ่นหรือซัพพลายเออร์มีสิทธิ์ขอให้ผู้โดยสารคนใดก็ได้ลงจากรถ หากมีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความรำคาญหรืออันตรายแก่บุคคลอื่น และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใดๆในเรื่องนี้ 
 • บริษัทรถรับ-ส่งในท้องถิ่นหรือซัพพลายเออร์ที่จัดรถรับ-ส่งแบบเดินทางพร้อมกันหลายท่านไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารลืมสิ่งของหรือทำสิ่งของหายบนรถ  
 • เวลารถรับที่โรงแรมและระยะเวลาเดินทางเป็นเวลาโดยประมาณ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับสภาพการจราจร     
 • ในกรณีที่มีรับ-ส่งโรงแรม บริษัทรถรับ-ส่งในท้องถิ่นหรือซัพพลายเออร์จะส่งรถไปรับยังโรงแรมใหญ่ๆในเมือง แต่อาจไม่แวะรับทุกโรงแรม       
 • หากบริษัทรถรับ-ส่งในท้องถิ่นหรือซัพพลายเออร์ไม่อาจรับผู้โดยสารจากโรงแรมที่ผู้โดยสารต้องการ บริษัทจะแจ้งจุดรับ-ส่งใหม่ให้ทราบ     
 • บริษัทรถรับ-ส่งในท้องถิ่นหรือซัพพลายเออร์ที่จัดบริการรถรับ-ส่งแบบเดินทางร่วมกับผู้โดยสารท่านอื่นๆ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการแบบกะทันหันโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  
 • ในกรณีที่ต้องยกเลิกบริการรถรับ-ส่งจริงๆ ผู้โดยสารจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน  
 • ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิป ผู้โดยสารกรุณาพิจารณาตามความเหมาะสม
 • ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสาร
 • หากผู้โดยสารได้จองรถรับ-ส่งขากลับไว้ด้วย  ผู้โดยสารจะต้องคอนเฟิร์มเวลารถรับขากลับด้วยเสมอ กับเจ้าหน้าที่เมื่อมาถึง เพื่อยืนยันว่าจะยังจะใช้บริการรถรับ-ส่งอย่างที่จองมาจริง เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาหรือยกเลิกรถรับขากลับได้หากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า    ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ชื่อลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มการจอง จะต้องตรงกับชื่อในหนังสือเดินทาง
 • สำหรับวีซ่าเข้าเมืองและวีซ่าทรานซิท จะต้องใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน หลังจากสิ้นสุดการเดินทางแล้ว
 • การยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าประเทศหรือวีซ่าทรานซิท ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
 • การตรวจสอบข้อผิดพลาดอย่างถี่ถ้วนเมื่อได้รับรายละเอียดการจอง กำหนดการเที่ยวบิน และเอกสารการเดินทาง (Travel Voucher) ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
 • โปรดตรวจสอบสกุลเงินที่ปรากฏในแพคเก็จให้ถูกต้อง สกุลเงินที่ปรากฏนั้นจะเป็นจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระ
 • ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยอาจมีค่าธรรมเนียมช่วงฤดูท่องเที่ยวและวันหยุดเพิ่มเข้ามา
 • พนักงานของเอเชียทราเวลมีหน้าที่ให้ข้อมูลเพื่อการเสนอแนะเท่านั้น และจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นอื่น
 • ก่อนการออกเอกสารการเดินทาง ราคาตั๋วและเงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนจากลูกค้า และมีการออกเอกสารการเดินทางแล้วเท่านั้น
 • เอเชียทราเวลขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองในกรณีที่จำเป็น
 • การยกเลิก/การเปลี่ยนแปลงแก้ไขการจองอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม กรุณาอ่านนโยบายเรื่องการยกเลิก/การเปลี่ยนแปลงแก้ไขการจองของเอเชียทราเวลเพื่อความเข้าใจของท่าน
 • แพคเก็จไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นและไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการใดๆได้
 • การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดการจองใดๆ หลังจากที่บริษัทได้ออกเอกสารการเดินทางให้ลูกค้าแล้ว จะถือว่าเป็นการยกเลิกการจองเดิม และจะมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกการจอง กรุณาอ่านนโยบายเรื่องการยกเลิกการจองของเอเชียทราเวลเพื่อความเข้าใจของท่าน
 • ลูกค้าจะต้องให้อีเมลล์ที่ถูกต้อง และยินยอมให้อีเมลล์ดังกล่าวเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกับเอเชียทราเวล รับเอกสารการเดินทางและอีเมล์ยืนยันการจอง ทั้งนี้ เอเชียทราเวลจะไม่รับผิดชอบต่อเอกสารการเดินทางหรืออีเมล์ยืนยันการจองที่ท่านไม่ได้รับ
 • www.asiatravel.com อาจขอให้ลูกค้าส่งสำเนาบัตรเครดิต (ทั้งด้านหน้าและหลัง) และส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตกลับมา อันเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบและปกป้องลูกค้าจากการถูกโจรกรรมบัตรเครดิตไปใช้โดยบุคคลที่ 3 เจ้าหน้าที่สำรองทัวร์อาจขอความร่วมมือข้างต้นจากลูกค้า แม้ว่าลูกค้าอาจชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ลูกค้ายินยอมส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้แก่ www.asiatravel.com ตามที่เจ้าหน้าที่สำรองทัวร์ได้แจ้งไป
 • กรุณาอย่านำตั๋วไปขายต่อให้แก่บุคคลอื่น
 • ตั๋วนี้เป็นตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวในประเทศ

© Copyright2014 AT Reservation Network Pte Ltd. All rights reserved.
กำลังค้นหา...

This may take a moment as we are checking on
flights, hotels and tours availability.


กรุณาอย่าปิดหน้าต่างนี้

pbr
Close

loading gif