brc
 
ค้นหาด่วน
เดินทางจาก
วันออกเดินทาง :
วันเดินทางกลับ :

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่ เด็ก (2-11 ปี) อายุ
ห้อง

หมายเหตุ:
1.  ทำการจองอย่างน้อย2ท่าน
2.  เด็กทารก ?
Applicable for Cash Voucher / Discount Code

ตั๋วเครื่องบิน + ที่พักสิงคโปร์ รวมรถรับ-ส่ง /บัตรผ่านประตู S.E.A Aquarium™แบบ E-Ticket (PK0479775SIN17)

แพ็คเกจนี้รวม:

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ห้องพักโรงแรม 2 คืน
 • รถรับ-ส่งสนามบินทั้งไปและกลับ
 • บัตรผ่านประตู S.E.A Aquarium™แบบ E-Ticket 


ช่วงเวลาทำการจอง: 11 ก.ย. 2017 ถึง 31 มี.ค. 2018
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 11 ก.ย. 2017 ถึง 31 มี.ค. 2018

บริการรถรับ-ส่งสนามบิน (แบบใช้รถร่วมกับผู้โดยสารท่านอื่น)

บริการรถรับ-ส่ง สนามบิน – โรงแรม – สนามบิน โดยใช้รถร่วมกับผู้อื่น * (SIC)

เพื่อความสะดวกสำหรับลูกค้าที่นั่งเครื่องบินมาลงที่สนามบินชางกี เราได้จัดรถรับ-ส่งจากสนามบินไปยังโรงแรมใหญ่ๆ ในสิงคโปร์ ยกเว้นโรงแรม Big Hotel และโรงแรมอื่นๆในเขต West Coast, Jurong, Pulai Ubin, Turf Club Road, Yishun, Changi, Kranji, Holland Village & East Coast, Kovan, Alexandra

ดูรายชื่อจุดรับ/ส่ง คลิก ที่นี่


เมื่อเครื่องบินของท่านมาลงที่สนามบินชางกีแล้ว กรุณาเดินมายังเคาน์เตอร์ของ Asiatravel ที่เทอร์มินอล 2 (อาคารผู้โดยสารขาเข้า) ตรงข้ามสายพานกระเป๋าหมายเลข 32 เคาน์เตอร์ของเราเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 07.00 – 21.30 น. กรุณาแสดงใบยืนยันการเดินทาง (transfer voucher) ของท่านแก่พนักงานที่เคาน์เตอร์


บริการรับ-ส่งสนามบิน เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 -  21.30 น. ทุกวัน มีรอบรถต่อวัน 8 รอบ ทุกๆ 2 ชั่วโมง โดยหลังเวลา 21.30 น. เป็นต้นไป จะไม่มีบริการรถรับ-ส่งสนามบิน สำหรับลูกค้าที่มาแจ้งยังเคาน์เตอร์ของเอเชียทราเวล เทอร์มินอล 2 ตรงข้ามสายพานกระเป๋าหมายเลข 32  


1)    07.30 น. (รอบแรก)
2)    09.30 น.
3)    11.30 น.
4)    13.30 น.
5)    15.30 น.
6)    17.30 น.
7)    19.30 น.
8)    21.30 น. (รอบสุดท้าย)


สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการรถนำส่งสนามบิน บริษัทได้กำหนดเวลารถมารับท่านจากโรงแรมไปส่งสนามบิน โดยรถจะมารับท่าน 3 ชม. โดยประมาณ ก่อนเวลาเครื่องบินออก หากท่านยังไม่ได้รับการแจ้งเวลารถมารับไปสนามบิน กรุณาติดต่อสายด่วนของเราได้ที่หมายเลข : 9783 3739 อย่างน้อย 1 วันก่อนการเดินทาง


สำหรับลูกค้าที่จะไปสนามบิน : รถโค้ชจะรอท่านได้เพียง 5 นาที เท่านั้น นับจากเวลาที่นัดหมายกันไว้ล่วงหน้า   


 ตั้งแต่วันที่ 3 กพ. 57  เป็นต้นไป จะไม่มีบริการรถรับ-ส่งสนามบินจากโรงแรม BIG Hotel


 ***สำหรับเที่ยวบินที่มาลงยังสนามบินตั้งแต่เวลา 21.31 – 06.59 น. และเที่ยวบินที่ออกเดินทางตั้งแต่เวลา 01.31 – 09.59 น. กรุณาจองบริการรถรับ-ส่งแบบส่วนตัว (private transfer) ซึ่งมีค่าใช้จ่าย *** หมายเหตุ:


 • เป็นสิ่งสำคัญมากที่ท่านจะต้องคอนเฟิร์มเวลารถมารับขากลับ (โรงแรม-สนามบิน) กับพนักงานของเราที่ประจำอยู่ที่เคาน์เตอร์เช็คอินของเอเชียทราเวล
 • บริการรับ-ส่ง แบบใช้รถร่วมกับผู้อื่น  (SIC) หมายถึง บริการรับ-ส่งที่ผู้โดยสารจะต้องโดยสารรถร่วมกันโดยรถจะเวียนไปรับ-ส่งตามโรงแรมต่างๆ  
 • สำหรับแผนที่สนามบิน กรุณาคลิก ที่นี่  
 • ย่านที่รถสามารถไปรับ-ส่งได้ : ทุกโรงแรม ยกเว้น Big Hotel และโรงแรมต่างๆในเขต West Coast, Jurong, Pulai Ubin, Turf Club Road, Yishun, Changi, Kranji, Holland Village & East Coast, Kovan, Alexandra
 • ดูรายชื่อโรงแรมที่เป็นจุดรับ/ส่ง คลิก ที่นี่บัตรผ่านประตู SEA Aquarium แบบ E-Ticket

ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 60 ให้ลูกค้าเดินตามป้ายบอกทางสู่ S.E.A. Aquarium แบบชั่วคราวซึ่งจะติดไว้แถว Waterfront Promenade เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

เริ่มต้นการเดินทางโดยย้อนเวลากลับไปชมประวัติความเป็นมาการเดินเรือในเอเชียที่พิพิธภัณฑ์ The Maritime Experiential Museum™ และต่อด้วยการชมสัตว์ทะเลกว่า 100,000 ตัวจาก 800 สายพันธ์ุ จากแหล่งอาศัย 49 แห่งทั่วโลก ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล S.E.A. Aquarium™  นี่จะเป็นประสบการณ์ที่ท่านไม่อาจลืมเลือน เวลาทำการ

 • ทุกวัน: 10.00 – 19.00 น.
 • ทัวร์รอบสุดท้ายของ S.E.A. Aquarium คือ 30 นาที ก่อนเวลาปิดทำการ
 • เวลาทำการอาจเปลี่ยนแปลงได้  

โปรดตรวจสอบเวลาทำการของ S.E.A. Aquarium ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะต้องใช้สถานที่จัดงานอีเว้นท์ส่วนบุคคล 


วันที่

วัน

เวลาทำการ

8  ส.ค. 60

อังคาร

10:00 - 18:00 น.

13  ส.ค. 60

อาทิตย์

17  ส.ค. 60

พฤหัสบดี

20  ส.ค. 60

อาทิตย์

13, 20 ต.ค. 60

ศุกร์

9 พ.ย. 60

พฤหัสบดี

10:00 – 17:30 น.

14 พ.ย. 60

อังคาร

10:00 - 16:00 น.

4 & 23 พ.ย. 60

พฤหัสบดี

10:00 - 18:00 น.

12 ธ.ค. 60

อังคารบริการรถรับ-ส่งสนามบิน (แบบใช้รถร่วมกับผู้โดยสารท่านอื่น)

บริการรถรับจากสนามบิน

ท่านที่มาลงยังเทอร์มินอล 1หรือ 3:  หลังจากผ่านจุดตรวจของศุลกากรออกมาแล้ว ท่านจะต้องขึ้นรถไฟฟ้า skytrain มายังทอร์มินอล 2 และที่เทอร์มินอล 2 ท่านจะต้องลงไปยังชั้น 1 เพื่อไปติดต่อที่เคาน์เตอร์สนามบินของบริษัท Asiatravel.com ซึ่งอยู่ตรงทางออก หน้าสายพานหมายเลข 32 หลังจุดตรวจศุลกากรในเทอร์มินอล 2 (อาคารผู้โดยสารขาเข้า) 

ท่านที่มาลงยังเทอร์มินอล 2: หลังจากผ่านจุดตรวจของศุลกากรอาคารผู้โดยสารขาเข้าออกมาแล้ว กรุณาเดินไปยังเคาน์เตอร์สนามบินของบริษัท Asiatravel.com ตรงข้ามสายพานกระเป๋าหมายเลข 32บริการรับ-ส่งสนามบิน เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 -  21.30 น. ทุกวัน มีรอบรถต่อวัน 8 รอบ ทุกๆ 2 ชั่วโมง โดยหลังเวลา 21.30 น. เป็นต้นไป จะไม่มีบริการรถรับ-ส่งสนามบิน สำหรับลูกค้าที่มาแจ้งยังเคาน์เตอร์ของเอเชียทราเวล เทอร์มินอล 2 ตรงข้ามสายพานกระเป๋าหมายเลข 32   


1)    07.30 น. (รอบแรก)
2)    09.30 น.
3)    11.30 น.
4)    13.30 น.
5)    15.30 น.
6)    17.30 น.
7)    19.30 น.
8)    21.30 น. (รอบสุดท้าย)

สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการรถนำส่งสนามบิน

บริษัทได้กำหนดเวลารถมารับท่านจากโรงแรมไปส่งสนามบิน 3 ชม. ก่อนเวลาเครื่องบินออก ดรุณารอที่ล็อบบี้โรงแรม 15 นาที ก่อนเวลานัดหมาย หากท่านยังไม่ได้รับการแจ้งเวลารถมารับไปสนามบิน กรุณาติดต่อสายด่วนของเราได้ที่หมายเลข : 9783 3739 อย่างน้อย 1 วันก่อนการเดินทาง

สำหรับลูกค้าที่จะไปสนามบิน : รถโค้ชจะรอท่านได้เพียง 5 นาที เท่านั้น นับจากเวลาที่นัดหมายกันไว้ล่วงหน้า

หมายเหตุ :

 • เมื่อท่านจะขึ้นรถ กรุณาแสดงใบยืนยันการเดินทางสำหรับเที่ยวขากลับ (departure transfer voucher) ให้แก่คนขับรถและแจ้งด้วยว่าท่านจะไปลงยังเทอร์มินอลใด
 • ตั้งแต่วันที่ 3 กพ. 57  เป็นต้นไป จะไม่มีบริการรถรับ-ส่งสนามบินจากโรงแรม BIG Hotel

***สำหรับเที่ยวบินที่มาลงยังสนามบินตั้งแต่เวลา 21.31 – 06.59 น. และเที่ยวบินที่ออกเดินทางตั้งแต่เวลา 01.31 – 09.59 น. กรุณาจองบริการรถรับ-ส่งแบบส่วนตัว (private transfer) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายแทนบริการนี้ *** 


ข้อตกลงและเงื่อนไข – สำหรับบริการรถรับ-ส่งทั้งขาไป/ขากลับ

 • บริการนี้เป็นบริการรับ-ส่งทั้งไปและกลับ หากลูกค้าไม่มาแสดงตัวเพื่อโดยสารรถเที่ยวขาไป ลูกค้าจะสูญเสียสิทธิ์ในการใช้บริการรถรับ-ส่งเที่ยวขากลับโดยอัตโนมัติ
 • เมื่อจองแล้ว จะไม่สามารถยกให้ผู้ใช้บริการแทน ขอรับเงินคืน หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้
 • สำหรับบัตรผ่านประตู (ตั๋ว)/ บริการรถรับ-ส่ง หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่เพิ่มเติมเข้ามา ซึ่งลูกค้าไม่ได้ใช้ ลูกค้าไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ไม่ว่าจะเพียงบางส่วนหรือเต็มมูลค่า
 • บัตรผ่านประตู (ตั๋ว) ที่ปรินท์ออกมาแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนมือให้ผู้อื่นใช้แทนได้
 • ในกรณีที่ลูกค้าทำบัตรผ่านประตูหรือตั๋วหาย ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
 • จำนวนสัมภาระที่อนุญาตให้นำไปด้วย – กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ และกระเป๋าถือติดตัว 1 ใบ ต่อลูกค้า 1 ท่าน นอกเหนือจากนี้ จะมีค่าใช้จ่าย S$5.00 เหรียญสิงคโปร์/ใบ โดยไม่จำกัดขนาดกระเป๋า กรุณาชำระที่พนักงานขับรถได้โดยตรง 
 • ราคาทัวร์ไม่ได้รวมทิปสำหรับพนักงานขับรถ กรุณาพิจารณาให้ทิปตามความเหมาะสม
 • ย่านที่รถสามารถไปรับ-ส่งได้ : ทุกโรงแรม ยกเว้น Big Hotel และโรงแรมต่างๆในเขต West Coast, Jurong, Pulai Ubin, Turf Club Road, Yishun, Changi, Kranji, Holland Village & East Coast, Kovan, Alexandra 
 • ดูรายชื่อโรงแรมที่เป็นจุดรับ/ส่ง คลิก ที่นี่บัตรผ่านประตู SEA Aquarium แบบ E-Ticket

การรับบัตรผ่านประตูและเงื่อนไขต่างๆ

 • กรุณาแสดงใบยืนยัน (Redemption Voucher) ที่ Resorts World Sentosa, บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ Asiatravel.com หมายเลข 9 (***ชั้นใต้ดิน Basement1 บริเวณที่รถโค้ชส่งผู้โดยสารลง) เพื่อรับบัตรผ่านประตู
 • ทุกการจองไม่สามารถเปลี่ยนมือ / ขอรับเงินคืน/ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆได้
 • ผู้ที่เป็นตัวแทนคณะเดินทาง ซึ่งถือใบยืนยัน (Redemption Voucher) มาด้วย กรุณาแสดงหนังสือเดินทางประกอบการแลกรับบัตรผ่านประตู
 • บัตรผ่านประตู บริการรับ-ส่ง หรือสิทธิประโยชน์แถมท้ายอื่นใดที่ท่านไม่ได้ใช้ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ไม่ว่าจะเพียงครึ่งเดียวหรือเต็มจำนวนก็ตาม
 • ใบยืนยัน confirmation voucher ที่ปริ้นท์ออกมาแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนมือให้ผู้อื่นนำไปแลกรับบัตรผ่านประตูแทนได้
 • ในกรณีที่บัตรผ่านประตูเกิดการสูญหาย ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าผู้ถือบัตร
 • ใบยืนยัน  (Voucher) นี้ จะใช้ได้ในวันที่ปรากฏบน ใบยืนยันเท่านั้น
 • เวลาที่ท่านสามารถมารับบัตรผ่านประตูที่เคาน์เตอร์ คือ 09.00 – 17.30 น. (จันทร์ – อาทิตย์)

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ชื่อลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มการจอง จะต้องตรงกับชื่อในหนังสือเดินทาง
 • สำหรับวีซ่าเข้าเมืองและวีซ่าทรานซิท จะต้องใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน หลังจากสิ้นสุดการเดินทางแล้ว
 • การยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าประเทศหรือวีซ่าทรานซิท ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
 • การตรวจสอบข้อผิดพลาดอย่างถี่ถ้วนเมื่อได้รับรายละเอียดการจอง กำหนดการเที่ยวบิน และเอกสารการเดินทาง (Travel Voucher) ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
 • โปรดตรวจสอบสกุลเงินที่ปรากฏในแพคเก็จให้ถูกต้อง สกุลเงินที่ปรากฏนั้นจะเป็นจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระ
 • ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยอาจมีค่าธรรมเนียมช่วงฤดูท่องเที่ยวและวันหยุดเพิ่มเข้ามา
 • พนักงานของเอเชียทราเวลมีหน้าที่ให้ข้อมูลเพื่อการเสนอแนะเท่านั้น และจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นอื่น
 • ก่อนการออกเอกสารการเดินทาง ราคาตั๋วและเงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนจากลูกค้า และมีการออกเอกสารการเดินทางแล้วเท่านั้น
 • เอเชียทราเวลขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองในกรณีที่จำเป็น
 • การยกเลิก/การเปลี่ยนแปลงแก้ไขการจองอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม กรุณาอ่านนโยบายเรื่องการยกเลิก/การเปลี่ยนแปลงแก้ไขการจองของเอเชียทราเวลเพื่อความเข้าใจของท่าน
 • แพคเก็จไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นและไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการใดๆได้
 • การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดการจองใดๆ หลังจากที่บริษัทได้ออกเอกสารการเดินทางให้ลูกค้าแล้ว จะถือว่าเป็นการยกเลิกการจองเดิม และจะมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกการจอง กรุณาอ่านนโยบายเรื่องการยกเลิกการจองของเอเชียทราเวลเพื่อความเข้าใจของท่าน
 • ลูกค้าจะต้องให้อีเมลล์ที่ถูกต้อง และยินยอมให้อีเมลล์ดังกล่าวเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกับเอเชียทราเวล รับเอกสารการเดินทางและอีเมล์ยืนยันการจอง ทั้งนี้ เอเชียทราเวลจะไม่รับผิดชอบต่อเอกสารการเดินทางหรืออีเมล์ยืนยันการจองที่ท่านไม่ได้รับ
 • www.asiatravel.com อาจขอให้ลูกค้าส่งสำเนาบัตรเครดิต (ทั้งด้านหน้าและหลัง) และส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตกลับมา อันเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบและปกป้องลูกค้าจากการถูกโจรกรรมบัตรเครดิตไปใช้โดยบุคคลที่ 3 เจ้าหน้าที่สำรองทัวร์อาจขอความร่วมมือข้างต้นจากลูกค้า แม้ว่าลูกค้าอาจชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ลูกค้ายินยอมส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้แก่ www.asiatravel.com ตามที่เจ้าหน้าที่สำรองทัวร์ได้แจ้งไป
 • กรุณาอย่านำตั๋วไปขายต่อให้แก่บุคคลอื่น
 • ตั๋วนี้เป็นตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวในประเทศ

SEA Aquarium Admission E-Ticket
Perez
ฟิลิปปินส์
December 2017
Great experience to see the marine species fresh from the ocean in which you don't get to see in your everyday daily life. Everything is well organized and it seems the species are really been taking care of. It is a family friendly environment where kids can enjoy.
© Copyright2014 AT Reservation Network Pte Ltd. All rights reserved.
กำลังค้นหา...

This may take a moment as we are checking on
flights, hotels and tours availability.


กรุณาอย่าปิดหน้าต่างนี้

pbr
Close

loading gif