brc
 
ค้นหาด่วน
วันเข้าพัก :
วันออก :

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่ เด็ก (2-12 ปี) อายุ
ห้อง

ทัวร์และรายละเอียดของกิจกรรม
335 ทัวร์มรดกโลกอยุธยาเต็มวัน (เดินทางด้วยรถ)
หมายเหตุ:
1.  ทำการจองอย่างน้อย2ท่าน
2.  เด็กทารก ?

5% Cash Reward

Book more to earn more cash...
Only with AsiaTravel.com.

Applicable for Cash Voucher / Discount Code

3D2N Bangkok Ayutthaya World Heritage Package (PK00176BKK05)

แพ็คเกจนี้รวม:

 • ห้องพักโรงแรม 2 คืน
 • บริการรถรับ-ส่งทั้งไปและกลับ (สนามบินสุวรรณภูมิ-โรงแรม-สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • ทัวร์ทางบกแบบเต็มวัน อยุธยามรดกโลก+ อาหารกลางวัน (เดินทางพร้อมลูกทัวร์ท่านอื่นๆ)
 • มีไกด์ภาษาอังกฤษอำนวยความสะดวก
 • สามารถเพิ่มจำนวนคืนเข้าพักได้

หมายเหตุ: บริการรถรับ-ส่งข้างต้นเป็นบริการสำหรับบางโรงแรมเท่านั้น มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการรับ-ส่งยังโรงแรมในพื้นที่อื่นๆ 


ช่วงเวลาทำการจอง: 15 ก.ย. 2014 ถึง 31 ต.ค. 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 15 ก.ย. 2014 ถึง 31 ต.ค. 2017

สนามบินสุวรรณภูมิ : บริการรถรับ-ส่งทั้งไปและกลับ โดยรถเก๋ง/รถตู้แบบไพรเวท

เรามีบริการรถรับ-ส่ง โดยรถยนต์โดยสาร/รถตู้แบบส่วนตัว ทั้งไปและกลับ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - โรงแรมในกรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) เมื่อท่านเดินทางมาถึง หลังจากผ่านด่านศุลกากรออกมาแล้ว กรุณามองหาตัวแทนของเราที่ยืนชูป้ายชื่อท่านอยู่ ณ บริเวณประตูทางออกหมายเลข 3 ฝั่งผู้โดยสารขาเข้า (ใกล้เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์) ดูแผนที่ท่าอากาศยาน คลิก ที่นี่


หมายเหตุ :

- รถรับ-ส่งส่วนบุคคลจะรองรับได้สูงสุด 9 ท่าน (ต่อรถตู้ 1 คัน) และ 2 คน  (ต่อรถเก๋ง 1 คัน) 


กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ของ  Asia Travel : +66 2 6797185 หรือ +66 2 6797187 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์มรดกโลกอยุธยาเต็มวัน (เดินทางด้วยรถ)

เมืองหลวงของอาณาจักรสยาม สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1350 เป็นราชธานีของอาณาจักรมานาน 400 ปี แวะชมพระราขวังบางปะอินที่งดงามแบบไทยผสมตะวันตก ชมวัดที่มีชื่อเสียงในอยุธยา


พระราขวังบางปะอิน : แต่เดิมเป็นเกาะกลางแม่น้ำ เมื่อครั้งพระเจ้าปราสาททองทรงเป็นกษัตริย์ปกครองอยุธยา (1630-1655)


พระราชวังประกอบด้วยอาคารสำคัญ 5 หลัง


1. พระที่นั่งไอยสวรรค์ ทิพย์อาสน์ ที่เป็นปราสาททรงไทยตั้งอยู่กลางทะเลสาบ 


2. พระที่นั่งวโรภาษพิมาน ตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งเดิมของพระที่นั่งที่สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว มี 2 ชั้น ชั้นบนเป็นที่ส่วนพระองค์ ชั้นล่างเป็นโถงรับรอง  


3. พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร ถูกทำลายลงในเหตุเพลิงไหม้เมื่อปี คศ. 1938 เกือบทั้งหมด เคยเป็นที่พักในการแปรพระราชฐาน  


4. พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ เป็นอาคารทรงจีน เป็นที่ประทับในฤดูฝนและฤดูหนาว


5. พระที่นั่งวิฑูรทัศนา เป็นหอสังเกตการณ์ที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ ระหว่างพระที่นั่งอุทยานและพระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบพระราชวังได้


วัดนิเวศธรรมประวัติ อาคารที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5  บนเกาะที่อยู่ด้านนอก วัดนี้สร้างในแบบโกธิค ให้เป็นเหมือนโบสถ์ของชาวคริสต์


วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดที่สำคัญที่สุดในเขตพระราชฐาน เหมือนวัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวังที่กรุงเทพฯ


วัดใหญ่ชัยมงคล  วัดนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดเจ้าพญาไท” สร้างโดยพระเจ้าอู่ทอง ในปี คศ. 1357 เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการฝึกสมาธิ


วิหารพระมงคลบพิตร: พระประธานที่นี่นับเป็นองค์พระทองสัมฤทธ์ที่ใหญ่ที่สุดของไทย มีการค้นพบพระพุทธรูปองค์เล็กหลายองค์ ตัววิหารถูกทำลายเมื่อครั้งพม่าบุกกรุงศรีอยุธยาในปี ค.ศ. 1767 และถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1956 ให้คงรูปแบบเดิม


รายการทัวร์ :


06.30 น. : รถรับจากโรงแรมไปบางปะอิน


07.00 น. : เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้ :

• พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์

• พระที่นั่งวโรภาษพิมาน

• พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร

• พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ

• พระที่นั่งวิฑูรทัศนา

• วัดนิเวศธรรมประวัติ

• วัดพระศรีสรรเพชญ์


12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน


13.00 น. : ไปชมวัดสำคัญต่างๆ อาทิ :

• วัดใหญ่ชัยมงคล 

• วิหารพระมงคลบพิตร


15.00 น. : เดินทางกลับโรงแรม


- กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อโรงแรมที่เป็นจุดรับ-ส่ง

กรุณาโทรสอบถามเอเชียทราเวลได้ที่หมายเลข +66 2 6797185 หรือ +66 2 6797187Pickup Time: 06.30 น. (เช้า)


Tour Starts Time: 07.00 น. (เช้า)


Duration: 8.5 ช.ม.


สนามบินสุวรรณภูมิ : บริการรถรับ-ส่งทั้งไปและกลับ โดยรถเก๋ง/รถตู้แบบไพรเวท

เมื่อท่านมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

หลังจากผ่านด่านศุลกากรออกมาแล้ว กรุณามองหาตัวแทนของเราที่ยืนชูป้ายชื่อท่านอยู่ ณ บริเวณประตูทางออกหมายเลข 3 ฝั่งผู้โดยสารขาเข้า (ใกล้เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์) หากท่านหาตัวแทนของเราไม่พบ กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ +66 86 0021100 (Mr. Window) หรือ +66 86 3812868 (Ms. Pam) นี่เป็นหมายเลขสำหรับติดต่อทางไลน์ & วอทแอ็ปด้วย หากท่านไม่สามารถติดต่อตัวแทนของเราได้ กรุณาติดต่อบริษัทเอเชียทราเวล  : +66 2 6797185, +66 2 6797187 (09.00 - 20.00 น. ทุกวัน)


ดูแผนที่จุดนัดพบของท่าอากาศยาน ตรง exit B Gate 3 กรุณาคลิก ที่นี่


ระยะเวลาที่ตัวแทนของเราจะรอท่านที่ท่าอากาศยาน:

ตัวแทนของเราจะรอท่านประมาณ 2 ชม. นับจากเวลาที่เครื่องบินลงจอดที่สนามบิน ปกติใช้เวลาประมาณ 1ชม. ในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระก่อนจะออกมาถึงด้านนอก ในกรณีที่ลูกค้าใช้เวลานานกว่านั้น กรุณาโทรแจ้งเรา ว่าท่านอาจจะออกมาถึงด้านนอกช้ากว่าปกติ ไม่เช่นนั้น เราจะไม่คืนเงินค่าบริการรถรับ-ส่งแก่ท่าน


โปรดระวัง!!

หากมีผู้ใดมาติดต่อท่าน และอ้างว่าเป็นตัวแทนของเรา ให้ตรวจสอบว่ามีป้ายชื่อท่านติดมาด้วยหรือไม่ ท่านสามารถโทรติดต่อสายด่วนของเราเพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้


ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบินหรือเที่ยวบินมาถึงช้ากว่ากำหนด:

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบินหรือเที่ยวบินมาถึงช้ากว่ากำหนด เราจะไม่จัดบริการรถรับ-ส่งมารอท่าน หากท่านไม่แจ้งเราแต่เนิ่นๆ  
 • กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง วีซ่า ตั๋วเครื่องบินและรายละเอียดเที่ยวบิน รวมถึง voucher โรงแรมของท่านให้ครบถ้วน โปรดอย่ารับความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าที่อาสาโทรแจ้งเราแทนตัวท่าน  ลูกค้าจะต้องแจ้งพนักงาน/จนท.ลูกค้าสัมพันธ์ของเราด้วยตัวเอง


ความปลอดภัย :

กรุณารักษาสัมภาระส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยจากกลุ่มมิจฉาชีพ เมื่อท่านเดินช้อปปิ้งตามลำพัง อย่าอยู่ใกล้บุคคลที่มีพิรุธ


VISA on Arrival:

สำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะขอ Visa on arrival กรุณาแจ้งเราผ่านอีเมลล์ bkkrsvn2@asiatravel.com  ล่วงหน้าเมื่อท่านทำการจองทัวร์กับเรา


สำหรับเวลานัดหมายให้รถมารับที่สนามบิน กรุณารอตรงจุดนัดพบ หลังจากที่ท่านผ่านด่านศุลกากรออกมา โปรดทราบ คนขับรถจะไปรอรับท่านหลังจากเวลาเครื่องบินลงจอดเกือบๆ 1 ชม. เพราะต้องเผื่อเวลาให้ท่านทำ “visa on arrival” ให้เสร็จก่อน


ตัวอย่าง : หากเที่ยวบินลงจอดเวลา 12.00 น.(เที่ยง) ตัวแทนบริษัทเราจะไปพบท่านที่จุดนัดพบประมาณ 12.45 น. แต่จะรออยู่ไม่ถึง 2 ชม.เพื่อจะรับท่านไปส่งโรงแรม


หากท่านไม่มาพบตัวแทนบริษัทเรา ณ เวลาที่นัดหมาย เราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินค่าบริการรถรับ-ส่งครั้งนั้นๆ  


สำหรับรถรับ-ส่งขากลับ 

จะมีรถมารับตามเวลาที่กำหนดจากโรงแรม-สนามบิน  เวลารถมารับจะอยู่ที่ประมาณ 3 ชม. ก่อนเวลาเครื่องบินออก กรุณาติดต่อเราเพื่อรีคอนเฟิร์มเวลารถไปรับที่โรงแรมอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันเดินทาง ในวันเดินทาง กรุณารอรถมารับที่ล็อบบี้โรงแรม


ไม่อนุญาตให้แวะลงระหว่างทาง 


บริการรถรับ-ส่งที่ท่านไม่ได้ใช้ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้


ค่าทิปสำหรับคนขับรถและไกด์นำเที่ยวไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ กรุณาพิจารณาตามที่ท่านเห็นสมควร


โปรดทราบ เวลารถรับ-ส่งที่กำหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับสภาพการจราจร


มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 250 บาท ต่อเที่ยว สำหรับผู้โดยสารที่พักในย่านหลักสี่, ดอนเมือง, บางนาและธนบุรี เจ้าหน้าที่แผนกสำรองทัวร์จะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายและเรียกเก็บเงินจากท่านแยกต่างหากเมื่อทำจอง<br>


หมายเหตุ:

กรุณาตรวจสอบวัน-เวลารถรับ-ส่งที่ยืนยันมา หากท่านเดินทางในระหว่างเวลา 00.01 - 05.00 น. (เวลาท้องถิ่น)


ตัวอย่าง : หากท่านมาถึงวันที่ 16 กย. เวลา 02.30 น. เราจะไปรับท่านเวลา 02.30 น.ระหว่างคืนวันที่ 15 กย. และเช้าวันที่ 16 กย. ทัวร์มรดกโลกอยุธยาเต็มวัน (เดินทางด้วยรถ)

กรุณาลงมารอที่ล็อบบี้ล่วงหน้า 10 นาที ก่อนเวลานัดหมาย ไกด์ทัวร์จะรอท่านที่ล็อบบี้เพียง 10 นาที หลังเวลานัดหมายที่แจ้งไว้ ในกรณีที่เราติดต่อท่านไม่ได้ คณะทัวร์จะออกเดินทางต่อตามกำหนดการ และท่านจะไม่สามารถขอรับเงินคืนสำหรับทัวร์ที่ท่านไม่ได้ใช้


- เมื่อท่านจองทัวร์กับเรา กรุณาใช้ชื่อเดียวกับที่ท่านใช้เช็คอินที่โรงแรม เพื่อป้องกันความสับสนเมื่อพนักงานของเราไปรับท่านที่ล็อบบี้โรงแรม


- หากท่านใช้อีกชื่อหนึ่งเมื่อจองทัวร์กับเรา กรุณาโทรแจ้งเบอร์ห้องพักของท่านให้เราทราบก่อนวันทัวร์ด้วย เพื่อความสะดวกในการติดตามตัวท่านที่โรงแรม หากท่านใช้อีกชื่อหนึ่งเมื่อจองทัวร์กับเรา กรุณาโทรแจ้งเบอร์ห้องพักของท่านให้เราทราบก่อนวันทัวร์ด้วย เพื่อความสะดวกในการติดตามตัวท่านที่โรงแรมหากท่านไม่แจ้งหมายเลขห้องพักให้เราทราบ ท่านอาจพลาดรถทัวร์ได้ (no show) เอเชียทราเวลจะไม่คืนเงินค่าทัวร์แก่ท่านในกรณีที่ท่านไม่มาแสดงตัว (no show) 


จุดรับ-ส่ง ได้แก่ โรงแรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่อไปนี้ :


1. เพชรบุรี, ประตูน้ำ, เซ็นทรัลเวิล์ด, สีลม หลังสวน, ถนนวิทยุ, ถนนาทร, สุรวงศ์, ย่านสุขุมวิท ซอย 1 - 31 (ซอยคี่) และ 2-24 ซอยคู่


2. ตามเส้นทางสถานี BTS (สะพานตากสิน, ราชดำริ, ศาลาแดง, ช่องนนทรี, สุรศักดิ์, ราชเทวี, สยาม, ชิดลม, เพลินจิต, นานา, อโศก, พร้อมพงษ์) 


ที่อยู่นอกเส้นทางข้างต้น เราจะแจ้งท่านอีกครั้งหนึ่งให้นั่งรถไฟฟ้า BTS ไปรอที่โรงแรมใด เพื่อรอขึ้นรถพร้อมกัน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการรับ-ส่ง ณ โรงแรม ในพื้นที่อื่นๆ ที่เจ้าหน้าที่แผนกสำรองทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ


 - หากโรงแรมของท่านอยู่บนถนนสุขุมวิท, โรงแรมดิเอ็มโพเรียมสวีท กรุงเทพฯ จะเป็นสถานที่สุดท้ายที่เราจะไปรับท่านได้ ซึ่งเริ่มจาก สุขุมวิทซอย 1 ไปจนถึง โรงแรมดิเอ็มโพเรียมสวีท กรุงเทพฯสำหรับท่านที่พักในเขตพื้นที่อื่นๆ  กรุณามาขึ้นรถพร้อมกันที่โรงแรมดิเอ็มโพเรียมสวีท กรุงเทพฯ 


สุภาพบุรุษจะต้องใส่กางเกงขายาวและเสื้อเชิ๊ตหรือเสื้อแขนยาว สุภาพสตรี กรุณาอย่าใส่กางเกงขาสั้น หรือเสื้อแขนกุด (เปิดไหล่) กรุณาปฏิบัติตามกฏการแต่งกายอย่างเคร่งครัด ไม่เช่นนั้น เราไม่สามารถพาท่านเข้าพระราชวังบางปะอินได้


ค่าทิปคนขับรถและไกด์ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์  ลูกค้ากรุณาพิจารณาให้ทิปตามความเหมาะสม


รายการทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับสภาพการจราจร/สภาพอากาศ


- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทรสอบถามเอเชียทราเวลได้ที่หมายเลข +66 2 6797185, +66 2 6797187 (09.00 น. - 20.00 น. ทุกวัน)


- สำหรับรถรับไปร่วมทัวร์ตอนเช้า และรถรับไปสนามบินตอนเช้า กรุณาโทรสอบถามที่หมายเลขสายด่วน: +66 89 5349405, +66 86 9735984 
ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ชื่อลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มการจอง จะต้องตรงกับชื่อในหนังสือเดินทาง
 • สำหรับวีซ่าเข้าเมืองและวีซ่าทรานซิท จะต้องใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน หลังจากสิ้นสุดการเดินทางแล้ว
 • การยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าประเทศหรือวีซ่าทรานซิท ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
 • การตรวจสอบข้อผิดพลาดอย่างถี่ถ้วนเมื่อได้รับรายละเอียดการจอง กำหนดการเที่ยวบิน และเอกสารการเดินทาง (Travel Voucher) ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
 • โปรดตรวจสอบสกุลเงินที่ปรากฏในแพคเก็จให้ถูกต้อง สกุลเงินที่ปรากฏนั้นจะเป็นจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระ
 • ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยอาจมีค่าธรรมเนียมช่วงฤดูท่องเที่ยวและวันหยุดเพิ่มเข้ามา
 • พนักงานของเอเชียทราเวลมีหน้าที่ให้ข้อมูลเพื่อการเสนอแนะเท่านั้น และจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นอื่น
 • ก่อนการออกเอกสารการเดินทาง ราคาตั๋วและเงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนจากลูกค้า และมีการออกเอกสารการเดินทางแล้วเท่านั้น
 • เอเชียทราเวลขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองในกรณีที่จำเป็น
 • การยกเลิก/การเปลี่ยนแปลงแก้ไขการจองอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม กรุณาอ่านนโยบายเรื่องการยกเลิก/การเปลี่ยนแปลงแก้ไขการจองของเอเชียทราเวลเพื่อความเข้าใจของท่าน
 • แพคเก็จไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นและไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการใดๆได้
 • การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดการจองใดๆ หลังจากที่บริษัทได้ออกเอกสารการเดินทางให้ลูกค้าแล้ว จะถือว่าเป็นการยกเลิกการจองเดิม และจะมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกการจอง กรุณาอ่านนโยบายเรื่องการยกเลิกการจองของเอเชียทราเวลเพื่อความเข้าใจของท่าน
 • ลูกค้าจะต้องให้อีเมลล์ที่ถูกต้อง และยินยอมให้อีเมลล์ดังกล่าวเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกับเอเชียทราเวล รับเอกสารการเดินทางและอีเมล์ยืนยันการจอง ทั้งนี้ เอเชียทราเวลจะไม่รับผิดชอบต่อเอกสารการเดินทางหรืออีเมล์ยืนยันการจองที่ท่านไม่ได้รับ
 • www.asiatravel.com อาจขอให้ลูกค้าส่งสำเนาบัตรเครดิต (ทั้งด้านหน้าและหลัง) และส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตกลับมา อันเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบและปกป้องลูกค้าจากการถูกโจรกรรมบัตรเครดิตไปใช้โดยบุคคลที่ 3 เจ้าหน้าที่สำรองทัวร์อาจขอความร่วมมือข้างต้นจากลูกค้า แม้ว่าลูกค้าอาจชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ลูกค้ายินยอมส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้แก่ www.asiatravel.com ตามที่เจ้าหน้าที่สำรองทัวร์ได้แจ้งไป
 • กรุณาอย่านำตั๋วไปขายต่อให้แก่บุคคลอื่น
 • ตั๋วนี้เป็นตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวในประเทศ

Full Day Ayutthaya World Heritage Tour (Land Transport)
Carreon
ฟิลิปปินส์
April 2017
Again, the site itself was something worth seeing. But our interest was dampened by the lack of friendliness and helpfulness of our guide. We went to the extent of telling her to explain things and places to us, but she said they were not important. The four of us have traveled to many places in the world but this is the first time we have encountered a guide who seemed to not like what she was doing.
© Copyright2014 AT Reservation Network Pte Ltd. All rights reserved.
กำลังค้นหา...

This may take a moment as we are checking on
flights, hotels and tours availability.


กรุณาอย่าปิดหน้าต่างนี้

pbr
Close

loading gif