brc
 
ค้นหาด่วน
วันเข้าพัก :
วันออก :

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่ เด็ก (2-12 ปี) อายุ
ห้อง

ทัวร์และรายละเอียดของกิจกรรม
335 ทัวร์มรดกโลกอยุธยาเต็มวัน (เดินทางด้วยรถ)
หมายเหตุ:
1.  ทำการจองอย่างน้อย2ท่าน
2.  เด็กทารก ?

5% Cash Reward

Book more to earn more cash...
Only with AsiaTravel.com.

Applicable for Cash Voucher / Discount Code

3D2N Bangkok Ayutthaya World Heritage Package (PK00176BKK05)

แพ็คเกจนี้รวม:

 • ห้องพักโรงแรม 2 คืน
 • บริการรถรับ-ส่งทั้งไปและกลับ (สนามบินสุวรรณภูมิ-โรงแรม-สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • ทัวร์ทางบกแบบเต็มวัน อยุธยามรดกโลก+ อาหารกลางวัน (เดินทางพร้อมลูกทัวร์ท่านอื่นๆ)
 • มีไกด์ภาษาอังกฤษอำนวยความสะดวก
 • สามารถเพิ่มจำนวนคืนเข้าพักได้

หมายเหตุ: บริการรถรับ-ส่งข้างต้นเป็นบริการสำหรับบางโรงแรมเท่านั้น มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการรับ-ส่งยังโรงแรมในพื้นที่อื่นๆ 

ช่วงเวลาทำการจอง: 15 ก.ย. 2014 ถึง 31 ต.ค. 2017
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 15 ก.ย. 2014 ถึง 31 ต.ค. 2017

สนามบินสุวรรณภูมิ : บริการรถรับ-ส่งทั้งไปและกลับ โดยรถส่วนเก๋ง/รถตู้แบบไพรเวท

เรามีบริการรถรับ-ส่ง โดยรถยนต์โดยสาร/รถตู้แบบส่วนตัว ทั้งไปและกลับ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - โรงแรมในกรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) เมื่อท่านเดินทางมาถึง หลังจากผ่านด่านศุลกากรออกมาแล้ว กรุณามองหาตัวแทนของเราที่ยืนชูป้ายชื่อท่านอยู่ ณ บริเวณประตูทางออกหมายเลข 3 ฝั่งผู้โดยสารขาเข้า (ใกล้เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์) ดูแผนที่ท่าอากาศยาน คลิก ที่นี่


หมายเหตุ :

- รถรับ-ส่งส่วนบุคคลจะรองรับได้สูงสุด 9 ท่าน (ต่อรถตู้ 1 คัน) และ 2 คน  (ต่อรถเก๋ง 1 คัน) 


กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ของ  Asia Travel : +66 2 6797185 หรือ +66 2 6797187 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


Pickup Time: -ทัวร์มรดกโลกอยุธยาเต็มวัน (เดินทางด้วยรถ)

เมืองหลวงของอาณาจักรสยาม สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1350 เป็นราชธานีของอาณาจักรมานาน 400 ปี แวะชมพระราขวังบางปะอินที่งดงามแบบไทยผสมตะวันตก ชมวัดที่มีชื่อเสียงในอยุธยา


พระราขวังบางปะอิน : แต่เดิมเป็นเกาะกลางแม่น้ำ เมื่อครั้งพระเจ้าปราสาททองทรงเป็นกษัตริย์ปกครองอยุธยา (1630-1655)


พระราชวังประกอบด้วยอาคารสำคัญ 5 หลัง


1. พระที่นั่งไอยสวรรค์ ทิพย์อาสน์ ที่เป็นปราสาททรงไทยตั้งอยู่กลางทะเลสาบ 


2. พระที่นั่งวโรภาษพิมาน ตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งเดิมของพระที่นั่งที่สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว มี 2 ชั้น ชั้นบนเป็นที่ส่วนพระองค์ ชั้นล่างเป็นโถงรับรอง  


3. พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร ถูกทำลายลงในเหตุเพลิงไหม้เมื่อปี คศ. 1938 เกือบทั้งหมด เคยเป็นที่พักในการแปรพระราชฐาน  


4. พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ เป็นอาคารทรงจีน เป็นที่ประทับในฤดูฝนและฤดูหนาว


5. พระที่นั่งวิฑูรทัศนา เป็นหอสังเกตการณ์ที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ ระหว่างพระที่นั่งอุทยานและพระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบพระราชวังได้


วัดนิเวศธรรมประวัติ อาคารที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5  บนเกาะที่อยู่ด้านนอก วัดนี้สร้างในแบบโกธิค ให้เป็นเหมือนโบสถ์ของชาวคริสต์


วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดที่สำคัญที่สุดในเขตพระราชฐาน เหมือนวัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวังที่กรุงเทพฯ


วัดใหญ่ชัยมงคล  วัดนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดเจ้าพญาไท” สร้างโดยพระเจ้าอู่ทอง ในปี คศ. 1357 เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการฝึกสมาธิ


วิหารพระมงคลบพิตร: พระประธานที่นี่นับเป็นองค์พระทองสัมฤทธ์ที่ใหญ่ที่สุดของไทย มีการค้นพบพระพุทธรูปองค์เล็กหลายองค์ ตัววิหารถูกทำลายเมื่อครั้งพม่าบุกกรุงศรีอยุธยาในปี ค.ศ. 1767 และถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1956 ให้คงรูปแบบเดิม


รายการทัวร์ :


06.30 น. : รถรับจากโรงแรมไปบางปะอิน


07.00 น. : เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้ :

• พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์

• พระที่นั่งวโรภาษพิมาน

• พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร

• พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ

• พระที่นั่งวิฑูรทัศนา

• วัดนิเวศธรรมประวัติ

• วัดพระศรีสรรเพชญ์


12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน


13.00 น. : ไปชมวัดสำคัญต่างๆ อาทิ :

• วัดใหญ่ชัยมงคล 

• วิหารพระมงคลบพิตร


15.00 น. : เดินทางกลับโรงแรม


- กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อโรงแรมที่เป็นจุดรับ-ส่ง

กรุณาโทรสอบถามเอเชียทราเวลได้ที่หมายเลข +66 2 6797185 หรือ +66 2 6797187Pickup Time: 06.30 น. (เช้า)


Tour Starts Time: 07.00 hrs. (Morning)


Duration: 8.5 hrs.


สนามบินสุวรรณภูมิ : บริการรถรับ-ส่งทั้งไปและกลับ โดยรถส่วนเก๋ง/รถตู้แบบไพรเวท

เมื่อท่านมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

หลังจากผ่านด่านศุลกากรออกมาแล้ว กรุณามองหาตัวแทนของเราที่ยืนชูป้ายชื่อท่านอยู่ ณ บริเวณประตูทางออกหมายเลข 3 ฝั่งผู้โดยสารขาเข้า (ใกล้เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์) หากท่านหาตัวแทนของเราไม่พบ กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ +66 86 0021100 (Mr. Window) หรือ +66 86 3812868 (Ms. Pam) นี่เป็นหมายเลขสำหรับติดต่อทางไลน์ & วอทแอ็ปด้วย หากท่านไม่สามารถติดต่อตัวแทนของเราได้ กรุณาติดต่อบริษัทเอเชียทราเวล  : +66 2 6797185, +66 2 6797187 (09.00 - 20.00 น. ทุกวัน)


ดูแผนที่จุดนัดพบของท่าอากาศยาน ตรง exit B Gate 3 กรุณาคลิก ที่นี่


ระยะเวลาที่ตัวแทนของเราจะรอท่านที่ท่าอากาศยาน:

ตัวแทนของเราจะรอท่านประมาณ 2 ชม. นับจากเวลาที่เครื่องบินลงจอดที่สนามบิน ปกติใช้เวลาประมาณ 1ชม. ในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระก่อนจะออกมาถึงด้านนอก ในกรณีที่ลูกค้าใช้เวลานานกว่านั้น กรุณาโทรแจ้งเรา ว่าท่านอาจจะออกมาถึงด้านนอกช้ากว่าปกติ ไม่เช่นนั้น เราจะไม่คืนเงินค่าบริการรถรับ-ส่งแก่ท่าน


โปรดระวัง!!

หากมีผู้ใดมาติดต่อท่าน และอ้างว่าเป็นตัวแทนของเรา ให้ตรวจสอบว่ามีป้ายชื่อท่านติดมาด้วยหรือไม่ ท่านสามารถโทรติดต่อสายด่วนของเราเพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้


ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบินหรือเที่ยวบินมาถึงช้ากว่ากำหนด:

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบินหรือเที่ยวบินมาถึงช้ากว่ากำหนด เราจะไม่จัดบริการรถรับ-ส่งมารอท่าน หากท่านไม่แจ้งเราแต่เนิ่นๆ  
 • กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง วีซ่า ตั๋วเครื่องบินและรายละเอียดเที่ยวบิน รวมถึง voucher โรงแรมของท่านให้ครบถ้วน โปรดอย่ารับความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าที่อาสาโทรแจ้งเราแทนตัวท่าน  ลูกค้าจะต้องแจ้งพนักงาน/จนท.ลูกค้าสัมพันธ์ของเราด้วยตัวเอง


ความปลอดภัย :

กรุณารักษาสัมภาระส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยจากกลุ่มมิจฉาชีพ เมื่อท่านเดินช้อปปิ้งตามลำพัง อย่าอยู่ใกล้บุคคลที่มีพิรุธ


VISA on Arrival:

สำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะขอ Visa on arrival กรุณาแจ้งเราผ่านอีเมลล์ bkkrsvn2@asiatravel.com  ล่วงหน้าเมื่อท่านทำการจองทัวร์กับเรา


สำหรับเวลานัดหมายให้รถมารับที่สนามบิน กรุณารอตรงจุดนัดพบ หลังจากที่ท่านผ่านด่านศุลกากรออกมา โปรดทราบ คนขับรถจะไปรอรับท่านหลังจากเวลาเครื่องบินลงจอดเกือบๆ 1 ชม. เพราะต้องเผื่อเวลาให้ท่านทำ “visa on arrival” ให้เสร็จก่อน


ตัวอย่าง : หากเที่ยวบินลงจอดเวลา 12.00 น.(เที่ยง) ตัวแทนบริษัทเราจะไปพบท่านที่จุดนัดพบประมาณ 12.45 น. แต่จะรออยู่ไม่ถึง 2 ชม.เพื่อจะรับท่านไปส่งโรงแรม


หากท่านไม่มาพบตัวแทนบริษัทเรา ณ เวลาที่นัดหมาย เราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินค่าบริการรถรับ-ส่งครั้งนั้นๆ  


สำหรับรถรับ-ส่งขากลับ 

จะมีรถมารับตามเวลาที่กำหนดจากโรงแรม-สนามบิน  เวลารถมารับจะอยู่ที่ประมาณ 3 ชม. ก่อนเวลาเครื่องบินออก กรุณาติดต่อเราเพื่อรีคอนเฟิร์มเวลารถไปรับที่โรงแรมอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันเดินทาง ในวันเดินทาง กรุณารอรถมารับที่ล็อบบี้โรงแรม


ไม่อนุญาตให้แวะลงระหว่างทาง 


บริการรถรับ-ส่งที่ท่านไม่ได้ใช้ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้


ค่าทิปสำหรับคนขับรถและไกด์นำเที่ยวไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ กรุณาพิจารณาตามที่ท่านเห็นสมควร


โปรดทราบ เวลารถรับ-ส่งที่กำหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับสภาพการจราจร


มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 250 บาท ต่อเที่ยว สำหรับผู้โดยสารที่พักในย่านหลักสี่, ดอนเมือง, บางนาและธนบุรี เจ้าหน้าที่แผนกสำรองทัวร์จะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายและเรียกเก็บเงินจากท่านแยกต่างหากเมื่อทำจอง<br>


หมายเหตุ:

กรุณาตรวจสอบวัน-เวลารถรับ-ส่งที่ยืนยันมา หากท่านเดินทางในระหว่างเวลา 00.01 - 05.00 น. (เวลาท้องถิ่น)


ตัวอย่าง : หากท่านมาถึงวันที่ 16 กย. เวลา 02.30 น. เราจะไปรับท่านเวลา 02.30 น.ระหว่างคืนวันที่ 15 กย. และเช้าวันที่ 16 กย. ทัวร์มรดกโลกอยุธยาเต็มวัน (เดินทางด้วยรถ)

กรุณาลงมารอที่ล็อบบี้ล่วงหน้า 10 นาที ก่อนเวลานัดหมาย ไกด์ทัวร์จะรอท่านที่ล็อบบี้เพียง 10 นาที หลังเวลานัดหมายที่แจ้งไว้ ในกรณีที่เราติดต่อท่านไม่ได้ คณะทัวร์จะออกเดินทางต่อตามกำหนดการ และท่านจะไม่สามารถขอรับเงินคืนสำหรับทัวร์ที่ท่านไม่ได้ใช้


- เมื่อท่านจองทัวร์กับเรา กรุณาใช้ชื่อเดียวกับที่ท่านใช้เช็คอินที่โรงแรม เพื่อป้องกันความสับสนเมื่อพนักงานของเราไปรับท่านที่ล็อบบี้โรงแรม


- หากท่านใช้อีกชื่อหนึ่งเมื่อจองทัวร์กับเรา กรุณาโทรแจ้งเบอร์ห้องพักของท่านให้เราทราบก่อนวันทัวร์ด้วย เพื่อความสะดวกในการติดตามตัวท่านที่โรงแรม หากท่านใช้อีกชื่อหนึ่งเมื่อจองทัวร์กับเรา กรุณาโทรแจ้งเบอร์ห้องพักของท่านให้เราทราบก่อนวันทัวร์ด้วย เพื่อความสะดวกในการติดตามตัวท่านที่โรงแรมหากท่านไม่แจ้งหมายเลขห้องพักให้เราทราบ ท่านอาจพลาดรถทัวร์ได้ (no show) เอเชียทราเวลจะไม่คืนเงินค่าทัวร์แก่ท่านในกรณีที่ท่านไม่มาแสดงตัว (no show) 


จุดรับ-ส่ง ได้แก่ โรงแรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่อไปนี้ :


1. เพชรบุรี, ประตูน้ำ, เซ็นทรัลเวิล์ด, สีลม หลังสวน, ถนนวิทยุ, ถนนาทร, สุรวงศ์, ย่านสุขุมวิท ซอย 1 - 31 (ซอยคี่) และ 2-24 ซอยคู่


2. ตามเส้นทางสถานี BTS (สะพานตากสิน, ราชดำริ, ศาลาแดง, ช่องนนทรี, สุรศักดิ์, ราชเทวี, สยาม, ชิดลม, เพลินจิต, นานา, อโศก, พร้อมพงษ์) 


ที่อยู่นอกเส้นทางข้างต้น เราจะแจ้งท่านอีกครั้งหนึ่งให้นั่งรถไฟฟ้า BTS ไปรอที่โรงแรมใด เพื่อรอขึ้นรถพร้อมกัน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการรับ-ส่ง ณ โรงแรม ในพื้นที่อื่นๆ ที่เจ้าหน้าที่แผนกสำรองทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ


 - หากโรงแรมของท่านอยู่บนถนนสุขุมวิท, โรงแรมดิเอ็มโพเรียมสวีท กรุงเทพฯ จะเป็นสถานที่สุดท้ายที่เราจะไปรับท่านได้ ซึ่งเริ่มจาก สุขุมวิทซอย 1 ไปจนถึง โรงแรมดิเอ็มโพเรียมสวีท กรุงเทพฯสำหรับท่านที่พักในเขตพื้นที่อื่นๆ  กรุณามาขึ้นรถพร้อมกันที่โรงแรมดิเอ็มโพเรียมสวีท กรุงเทพฯ 


สุภาพบุรุษจะต้องใส่กางเกงขายาวและเสื้อเชิ๊ตหรือเสื้อแขนยาว สุภาพสตรี กรุณาอย่าใส่กางเกงขาสั้น หรือเสื้อแขนกุด (เปิดไหล่) กรุณาปฏิบัติตามกฏการแต่งกายอย่างเคร่งครัด ไม่เช่นนั้น เราไม่สามารถพาท่านเข้าพระราชวังบางปะอินได้


ค่าทิปคนขับรถและไกด์ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์  ลูกค้ากรุณาพิจารณาให้ทิปตามความเหมาะสม


รายการทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับสภาพการจราจร/สภาพอากาศ


- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทรสอบถามเอเชียทราเวลได้ที่หมายเลข +66 2 6797185, +66 2 6797187 (09.00 น. - 20.00 น. ทุกวัน)


- สำหรับรถรับไปร่วมทัวร์ตอนเช้า และรถรับไปสนามบินตอนเช้า กรุณาโทรสอบถามที่หมายเลขสายด่วน: +66 89 5349405, +66 86 9735984 สนามบินสุวรรณภูมิ : บริการรถรับ-ส่งทั้งไปและกลับ โดยรถส่วนเก๋ง/รถตู้แบบไพรเวท


ทัวร์มรดกโลกอยุธยาเต็มวัน (เดินทางด้วยรถ)

Tour Starts Time: 07.00 hrs. (Morning)


ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ชื่อลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มการจอง จะต้องตรงกับชื่อในหนังสือเดินทาง
 • สำหรับวีซ่าเข้าเมืองและวีซ่าทรานซิท จะต้องใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน หลังจากสิ้นสุดการเดินทางแล้ว
 • การยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าประเทศหรือวีซ่าทรานซิท ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
 • การตรวจสอบข้อผิดพลาดอย่างถี่ถ้วนเมื่อได้รับรายละเอียดการจอง กำหนดการเที่ยวบิน และเอกสารการเดินทาง (Travel Voucher) ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
 • โปรดตรวจสอบสกุลเงินที่ปรากฏในแพคเก็จให้ถูกต้อง สกุลเงินที่ปรากฏนั้นจะเป็นจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระ
 • ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยอาจมีค่าธรรมเนียมช่วงฤดูท่องเที่ยวและวันหยุดเพิ่มเข้ามา
 • พนักงานของเอเชียทราเวลมีหน้าที่ให้ข้อมูลเพื่อการเสนอแนะเท่านั้น และจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นอื่น
 • ก่อนการออกเอกสารการเดินทาง ราคาตั๋วและเงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนจากลูกค้า และมีการออกเอกสารการเดินทางแล้วเท่านั้น
 • เอเชียทราเวลขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองในกรณีที่จำเป็น
 • การยกเลิก/การเปลี่ยนแปลงแก้ไขการจองอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม กรุณาอ่านนโยบายเรื่องการยกเลิก/การเปลี่ยนแปลงแก้ไขการจองของเอเชียทราเวลเพื่อความเข้าใจของท่าน
 • แพคเก็จไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นและไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการใดๆได้
 • การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดการจองใดๆ หลังจากที่บริษัทได้ออกเอกสารการเดินทางให้ลูกค้าแล้ว จะถือว่าเป็นการยกเลิกการจองเดิม และจะมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกการจอง กรุณาอ่านนโยบายเรื่องการยกเลิกการจองของเอเชียทราเวลเพื่อความเข้าใจของท่าน
 • ลูกค้าจะต้องให้อีเมลล์ที่ถูกต้อง และยินยอมให้อีเมลล์ดังกล่าวเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกับเอเชียทราเวล รับเอกสารการเดินทางและอีเมล์ยืนยันการจอง ทั้งนี้ เอเชียทราเวลจะไม่รับผิดชอบต่อเอกสารการเดินทางหรืออีเมล์ยืนยันการจองที่ท่านไม่ได้รับ
 • www.asiatravel.com อาจขอให้ลูกค้าส่งสำเนาบัตรเครดิต (ทั้งด้านหน้าและหลัง) และส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตกลับมา อันเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบและปกป้องลูกค้าจากการถูกโจรกรรมบัตรเครดิตไปใช้โดยบุคคลที่ 3 เจ้าหน้าที่สำรองทัวร์อาจขอความร่วมมือข้างต้นจากลูกค้า แม้ว่าลูกค้าอาจชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ลูกค้ายินยอมส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้แก่ www.asiatravel.com ตามที่เจ้าหน้าที่สำรองทัวร์ได้แจ้งไป
 • กรุณาอย่านำตั๋วไปขายต่อให้แก่บุคคลอื่น
 • ตั๋วนี้เป็นตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวในประเทศ

© Copyright2014 AT Reservation Network Pte Ltd. All rights reserved.
กำลังค้นหา...

This may take a moment as we are checking on
flights, hotels and tours availability.


กรุณาอย่าปิดหน้าต่างนี้

pbr
Close

loading gif